Printvriendelijke versieAAArss

Bestuur

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn heeft als opdracht 'iedereen een menswaardig leven te laten leiden'. Daartoe verleent het diensten van curatieve, preventieve, materiële, sociale- of psychologische aard. Het OCMW is toegankelijk voor alle burgers, ongeacht hun levensopvatting, godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid, ouderdom of ras.