Printvriendelijke versieAAArss

Ruimtelijke ordening

Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen

- SV: stedenbouwkundige vergunning
- VV: verkavelingsvergunning
- VW: verkavelingswijziging
In de titels wordt de aard, de locatie en het einde van het onderzoek vermeld. Indien u de hyperlink selecteert, wordt de affiche gedownload.

SV_Vlieguit 41_23.06.2016
SV_Museumlaan 18_30.06.2016
SV_Groene Dreef, Wiedauwdreef, Papenaard_03.07.2016
SV_Twee Dreven 60_06.07.2016
SV_Zuylenveld 2_09.07.2016

VW_Palepelstraat/Leieriggestraat_06.07.2016