Printvriendelijke versieAAArss

Ruimtelijke ordening

Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen

- SV: stedenbouwkundige vergunning
- VV: verkavelingsvergunning
- VW: verkavelingswijziging
In de titels wordt de aard, de locatie en het einde van het onderzoek vermeld. Indien u de hyperlink selecteert, wordt de affiche gedownload.

SV_Moeistraat_20.08.2014
SV_Philippe de Denterghemlaan 1A_20.08.2014
SV_Bogaertstraat 23_20.08.2014
SV_Vlieguit 13_23.08.2014
SV_Molenstraat 2_03.09.2014
SV_Brakelstraat 5_08.09.2014
SV_Gustave Van de Woestijnelaan 13_10.09.2014
SV_Meersstraat 24_19.09.2014

VW_Albert Servaesdreef 14_21.08.2014
VV_Bunderweg-Molenstraat-Maenhoutstraat_24.08.2014
VW_Karel Van de Woestijnelaan 10_20.09.2014

Openbaar onderzoek provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Windlandschap E40 van Aalter tot Aalst'

Het openbaar onderzoek loopt van vrijdag 25 april 2014 tot en met maandag 23 juni 2014. De documenten liggen ter inzage op het gemeentehuis, dienst grondgebiedzaken, iedere werkdag van 8.30 uur tot 11.30 uur. Alle stukken kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de provincie Oost-Vlaanderen.