Printvriendelijke versieAAArss

Ruimtelijke ordening

Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen

- SV: stedenbouwkundige vergunning
- VV: verkavelingsvergunning
- VW: verkavelingswijziging
In de titels wordt de aard, de locatie en het einde van het onderzoek vermeld. Indien u de hyperlink selecteert, wordt de affiche gedownload.

SV_Gustaaf De Smetlaan 5_03.07.2017
SV_Voordelaan 8_21.07.2017

VV_Klapstraat 9_27_06_2017

Ontwerp gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘prostitutiepanden’

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat het ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘prostitutiepanden’ ter inzage ligt voor het publiek bij de dienst stedenbouw in het gemeentehuis Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem, iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.00 uur. Het ontwerp kan u hier raadplegen.
Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 19 juni 2017 tot en met 19 juli 2017. Opmerkingen en/of bezwaren worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem.