Printvriendelijke versieAAArss

Ruimtelijke ordening

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'MDD'
Op 17 november 2014 stelde de gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘MDD’, voorlopig vast. Het plan omvat de terreinen van het museum Dhondt-Dhaenens en beoogt naast een uitbreiding van de expositieruimte een optimalisatie van de ontsluiting en het parkeergebeuren.
Het ontwerp ligt ter inzage voor het publiek in het gemeentehuis van maandag 1 december 2014 tot en met vrijdag 30 januari 2015, alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur bij de dienst Grondgebiedzaken.
Het college van burgemeester en schepenen organiseert een infovergadering op dinsdag 16 december 2014 om 20 uur in het gemeentehuis.
Bezwaren en/of opmerkingen worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek per beveiligde zending bezorgd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem.
U kan de stukken van het dossier raadplegen op onderstaande linken:
- Gemeenteraadsbesluit voorlopige vaststelling
- Toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften
- Grafisch plan
- Feitelijke toestand
- Juridische toestand
- Planbaten

Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen

- SV: stedenbouwkundige vergunning
- VV: verkavelingsvergunning
- VW: verkavelingswijziging
In de titels wordt de aard, de locatie en het einde van het onderzoek vermeld. Indien u de hyperlink selecteert, wordt de affiche gedownload.

SV_Mortelputstraat 14_03.06.2015
SV_Pontstraat 70_13.06.2015
SV_Gaver 9_13.06.2015

VW_Brandstraat 83_30.05.2015

Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten_25.10.2014