Printvriendelijke versieAAArss

Ruimtelijke ordening

Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen

- SV: stedenbouwkundige vergunning
- VV: verkavelingsvergunning
- VW: verkavelingswijziging
In de titels wordt de aard, de locatie en het einde van het onderzoek vermeld. Indien u de hyperlink selecteert, wordt de affiche gedownload.

SV_Antoon De Pesseroeylaan 52_24.10.2017
SV_Gustaaf De Smetlaan 7_02.11.2017

Aankondiging raadpleging herziening gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leievallei, deelplan 6 - Hof Ter Laecke (artikel 2.2.18 VCRO).

De herziening van het RUP Leievallei, deelplan 6 - Hof Ter Laecke heeft tot doel het kasteeldomein te herstellen in haar oorspronkelijke glorie. Het huidige RUP bevat een aantal voorschriften die de optimale uitvoering van deze ambitie verhinderen.
Het College van Burgemeester en Schepenen organiseert een raadpleging over de startnota van het gemeentelijk RUP Leievallei, deelplan 6 - Hof Ter Laecke van 24 juli 2017 tot en met 22 september 2017. De documenten kunnen geraadpleegd worden bij de afdeling Grondgebiedzaken, gemeentehuis Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem, iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en op onderstaande linken.
Op dinsdag 5 september 2017 tussen 19.00 uur en 21.00 uur kunnen geïnteresseerden terecht in het gemeentehuis voor individuele toelichting bij het dossier. Schriftelijke opmerkingen worden overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem of afgegeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis.
- Procesnota
- Startnota