Printvriendelijke versieAAArss

Ruimtelijke ordening

Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen

- SV: stedenbouwkundige vergunning
- VV: verkavelingsvergunning
- VW: verkavelingswijziging
In de titels wordt de aard, de locatie en het einde van het onderzoek vermeld. Indien u de hyperlink selecteert, wordt de affiche gedownload.

SV_Constant Permekelaan 7_30.11.2016
SV_Gaver 7_04.12.2016
SV_Karel Van Wijnendaelelaan 1_09.12.2016
SV_Xavier De Cocklaan 86-88_10.12.2016
SV_Eikeldreef 19_21.12.2016
SV_Xavier De Cocklaan 74_22.12.2016
SV_Oudburgweg 53_26.12.2016

VW_Albert Servaesdreef 6_24.12.2016
VW_Kouterbaan 8-10_29.12.2016