Printvriendelijke versieAAArss

Ruimtelijke ordening

Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen

- SV: stedenbouwkundige vergunning
- VV: verkavelingsvergunning
- VW: verkavelingswijziging
In de titels wordt de aard, de locatie en het einde van het onderzoek vermeld. Indien u de hyperlink selecteert, wordt de affiche gedownload.

SV_Tussen Beken 22_21.08.2015
SV_Baarle Frankrijkstraat 27_22.08.2015
SV_Bogaertstraat 19_22.08.2015
SV_Bogaertstraat 23_26.08.2015

VW_Dorpsstraat 25_28.08.2015
VW_Wiedauwdreef 2_16.09.2015
VW_Brakelstraat 50_18.09.2015

Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten_25.10.2014