Printvriendelijke versieAAArss

Ruimtelijke ordening

Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen

- SV: stedenbouwkundige vergunning
- VV: verkavelingsvergunning
- VW: verkavelingswijziging
In de titels wordt de aard, de locatie en het einde van het onderzoek vermeld. Indien u de hyperlink selecteert, wordt de affiche gedownload.

SV_Moeistraat 20_08.10.2014
SV_Kortrijksesteenweg 221_15.10.2014

VV_Brandstraat 83_25.10.2014

Openbaar onderzoek provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Windlandschap E40 van Aalter tot Aalst'

Het openbaar onderzoek loopt van vrijdag 25 april 2014 tot en met maandag 23 juni 2014. De documenten liggen ter inzage op het gemeentehuis, dienst grondgebiedzaken, iedere werkdag van 8.30 uur tot 11.30 uur. Alle stukken kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de provincie Oost-Vlaanderen.