Printvriendelijke versieAAArss

Ruimtelijke ordening

Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen

- SV: stedenbouwkundige vergunning
- VV: verkavelingsvergunning
- VW: verkavelingswijziging
In de titels wordt de aard, de locatie en het einde van het onderzoek vermeld. Indien u de hyperlink selecteert, wordt de affiche gedownload.

SV_Lieven Duvosellaan 15_10.07.2014
SV_Vijverhoflaan 24_23.07.2014
SV_Meersstraat_25.07.2014
SV_Wiedauwdreef 4_25.07.2014
SV_Guido Gezellestraat 31_02.08.2014
SV_Bunderweg-Molenstraat-Maenhoutstraat_04.08.2014
SV_Baarle-Frankrijkstraat 7_13.08.2014
SV_Kerkakker 7_13.08.2014

VW_Twee Dreven 33_02.08.2014

Openbaar onderzoek provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Windlandschap E40 van Aalter tot Aalst'

Het openbaar onderzoek loopt van vrijdag 25 april 2014 tot en met maandag 23 juni 2014. De documenten liggen ter inzage op het gemeentehuis, dienst grondgebiedzaken, iedere werkdag van 8.30 uur tot 11.30 uur. Alle stukken kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de provincie Oost-Vlaanderen.