Printvriendelijke versieAAArss

Bestuur

Het gemeentebestuur

Het bestuur van de gemeente bestaat uit degenen die door de inwoners zijn verkozen om de gemeente te leiden. Samen nemen zij de beslissingen
om het beleid ten uitvoer te brengen. Het gemeentepersoneel helpt deze beslissingen uit te voeren.
Het gemeentebestuur is samengesteld uit drie onderdelen die elk een eigen taak hebben, maar
voortdurend met elkaar samenwerken: de gemeenteraad, het college van burgemeester en
schepenen en de burgemeester.