Printvriendelijke versieAAArss

Werkgroep bomenbeleid

LOGO BOMENBELEID

WERKGROEP GEMEENTELIJK BOMENBELEID SINT-MARTENS-LATEM

In de gemeenteraad van juni 2008 ontstond officieel de ‘Werkgroep gemeentelijk Bomenbeleid Sint-Martens-Latem’ waarin het oorspronkelijke team, de leden van de politieke fracties, bewoners en experts in landschapsarchitectuur.
De hoofdgedachte is heel eenvoudig: helpen aan een duurzaam bomenbestand op lange termijn als erfenis voor volgende generaties.
Want juist omwille van hun diversiteit en schoonheid zijn bomen in onze gemeente een niet weg te denken vaste waarde en een belangrijke aantrekkingspool waar menig kunstenaar zijn inspiratie haalde én waardoor velen zich hier graag komen nestelen. De bomen, de dreven en het landschap maken deel uit van het cultureel natuurerfgoed. Ook de geschiedenis van het zicht, de uitstraling van het landschap zijn een grote troef.
Het behouden van deze waardevolle elementen is dan ook fundamenteel en verder bouwen is een belangrijk engagement. Zo kan de gemeente verder groeien en bloeien onder de gunstige invloed van deze groene waarde. De eigenheid van de aanwezigheid van bomen binnen onze gemeente mag men niet kwijtspelen, maar moet men koesteren en haar natuurlijke verdere ontwikkeling en evolutie garanderen. Onze bomengemeente met haar prachtige boomexemplaren, waardevolle dreven en (land)duinenlandschap is als het ware een unieke parel in Vlaanderen.
Het is een plicht dit bomen en landschap erfgoed verder te beschermen en erover te waken dat dit gebeurt, dat het alle kansen krijgt in haar eigenheid verder te blijven evolueren op een natuurlijke manier.
Om deze troef verder te kunnen koesteren en te beschermen zijn regelingen en richtlijnen nodig voor een efficiënt en doelgericht bomen- en landschapsbeheer. Een verantwoordelijk beleid is dus onmisbaar.

Onze hoofddoelstellingen:

- Het creëren van een wettelijk kader voor een duurzaam bomenbeleid
- De opmaak van een grondige inventarisatie
- De opmaak van een bomenbeheersplan volgens de methode van het Harmonisch park- en
bosbeheer
- Op korte termijn het opstarten van een sensibiliseringscampagne

Het is ieders plicht, zowel overheid als privé persoon, dit erfgoed als een goed huisvader te onderhouden en op een duurzame manier verder uit te bouwen.

Lopende acties:

- Bescherming van de landschappen
- Bescherming van de oudste bijzondere bomen in Sint-Martens-Latem
- Uitwerken  van een sensibiliseringscampagne via flyers, tipfiche enz.
- Bomen- en dreven wandelroute wordt uitgewerkt

Volgende adviezen werden ondertussen reeds geformuleerd naar de gemeente:

1. Rode Beukendreef, een landmerk “less is more”
2. Advies rond de mobiliteit en de verharding van de andere dreven

De gemeente engageerde zich reeds en zal haar rol spelen d.m.v.:

-          een bomenbeleid via een wettelijk kader
-          de opmaak van een grondige inventarisatie
-          de opmaak van een bomenbeheersplan volgens de methode van het harmonisch park- en  bosbeheer
-          op korte termijn het opstarten van een sensibiliseringscampagne naar inwoners toe maar ook naar intercommunales, tuinaannemers en bezoekers
-          er komt een tipfiche voor aannemers, architecten en bouwheren
-          er komt een algemene infobrochure
-          er wordt een passieve bomenwandelroute met een educatief aspect en bijhorende boom- en dreeffiches uitgewerkt
-          er worden infopanelen geplaatst op strategische plaatsen
-          bouwwerven zullen voorzien worden van specifieke waarschuwingsborden
-          de scholen nemen sinds 2008 jaarlijks deel aan een boomplantactie om van jongs af aan de waarde van bomen te leren
-          er zal volgend jaar een peter- en meterschapsproject opgestart worden.

Ann Schollaert
Werkgroep Gemeentelijk Bomenbeleid