Printvriendelijke versieAAArss

Bibliotheekraad

Beheersorgaan bibliotheek

De bibliotheek moet beschikken over een beheersorgaan opgesteld conform de bepalingen van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, (conformiteit met het cultuurpactdecreet).
Het beheersorgaan heeft een adviserende bevoegdheid ten aanzien van de inrichtende overheid voor alle aspecten van het bibliotheekwerk. Jaarlijks stellen de bibliothecaris en het beheersorgaan een actieplan op ter concretisering van algemene doelstellingen uit het beleidsplan en leggen het ter goedkeuring voor aan het college.
De bibliothecaris en het beheersorgaan stellen eveneens jaarlijks een werkingsverslag op dat beschrijft hoe het actieplan in het voorbije jaar werd uitgevoerd en dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college.
Het beheersorgaan van de bibliotheek geeft zijn advies over het bibliotheekbeleidsplan.

Leden van de beheerraad van de bibliotheek: zie Cultuur en Vrije Tijd > Bibliotheek