Printvriendelijke versieAAArss

Jeugdraad

De jeugdraad werd opgericht met de bedoeling jongeren de kans te geven mee te helpen aan de uitbouw van het jeugdbeleid. De jeugdraad geeft advies over jeugdzaken, dit kan op vraag van het gemeentebestuur of uit eigen initiatief. De tweede doelstelling is om jaarlijks een aantal activiteiten te organiseren voor de jeugd van Sint-Martens-Latem.

De jeugdraad is een officieel adviesorgaan van een gemeentebestuur? Artikel 10 van het decreet Lokaal Jeugdbeleid bepaalt dat een gemeente een jeugdraad moet hebben als een gemeente een jeugdbeleidsplan wil indienen. In ruil voor dit plan wordt de gemeente gesubsidieerd.
In de eerste plaats formuleert de jeugdraad dus advies, zo geeft de jeugdraad mee vorm aan het gemeentelijk (jeugd)beleid. Hiertoe behoort ook het adviseren van het jeugdbeleidsplan. Naast advies geven, kan de jeugdraad nog tal van andere functies zelf invullen, nl.:

  • Advies geven            
  • Het jeugdbeleidsplan opvolgen                
  • Jeugdbeleid mee vormgeven      
  • Activiteiten organiseren      
  • Vertegenwoordiging      
  • Acties opzetten   

De ene jeugdraad organiseert vier fuiven per jaar terwijl een andere jaarlijks vijftien adviezen uit de pen tovert! Kortom, elke jeugdraad legt andere accenten of besteedt meer tijd aan de ene functie dan aan de andere. Een gezonde mix van pittige adviezen, bruisende activiteiten en een nauwkeurige opvolging van het jeugdbeleid is aan te raden! De jeugdraad van Sint-Martens-Latem organiseert elk jaar de paaseierenzoektocht en een sportdag met de verschillende jeugdwerkverenigingen.

Momenteel hebben we in Sint-Martens-Latem geen officiële jeugdraad, maar een jeugdoverleg, bij gebrek aan een voorzitter.

STO2013

www.jeugdraden.be
www.steunpuntjeugd.be
www.vlaamsejeugdraad.be
www.k-s.be (Kind & Samenleving)