Printvriendelijke versieAAArss

Lokaal overleg kinderopvang

Het lokaal bestuur van een gemeente is verantwoordelijk voor het Lokaal Beleid Kinderopvang.   Op 22 oktober 2007 heeft de gemeente het LOK goedgekeurd. Het Lokaal Overleg Kinderopvang bestaat uit directeurs van de scholen, Kind en Gezin, alle onthaalouders, de voorzitters van de oudercomités, de Dienst Opvanggezinnen, de schepen van Gezin (niet stemgerechtigd), het OCMW en de jeugddienst. Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad en het instrument aan de hand waarvan de noden getoetst worden en plannen uitgewerkt. Ze geeft advies aan het lokaal bestuur over het gemeentelijk beleidsplan kinderopvang, de uitvoering ervan en over de uitbouw van kinderopvang binnen de gemeente. Elk lid mag indien gewenst dit Overleg samenroepen.
Het LOK behandelt alle kwesties op gemeentelijk vlak die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks de kinderopvang aanbelangen.

Het lokaal bestuur heeft ook de opdracht om te informeren over de opvangmogelijkheden binnen de gemeente: opvang met een attest of erkenning van Kind en Gezin, in scholen, speelpleinwerking. Het beleidsplan inzake kinderopvang zit vervat in het Sociaal Beleidsplan dat voorhanden is op het gemeentehuis.

Contact

Sociaal Huis
Vennelaan 23
09 282 78 36

Link

www.kindengezin.be