Printvriendelijke versieAAArss

Milieuraad

De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur heeft tot doel het maatschappelijk draagvlak voor het milieu- en natuurbeleid te verbreden. De milieuraad adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief.

Activiteiten

De milieuraad participeert in volgende initiatieven:

Daarnaast organiseert de milieuraad soms open milieuraden over een milieu-, natuur- of klimaatthema.

Adviezen en jaarverslagen

2016

18 01 2016 - Zonevreemde activiteiten in natuurgebied

2015

16.11.2015 - Ontwerp mobiliteitsplan 
20.04.2015 - Onkruidbeheersing  
20.04.2015 - Veggie in Sint-Martens-Latem 
12.02.2015 - Stedenbouwkundige verordening 

2014

18.11.2014 - Retributie recyclagepark  
14.10.2014 - Rooien bomen Voordelaan en Keistraat 
08.07.2014 - Wijzigen milieuvergunningsvoorwaarden RWZI Deurle en RWZI Latem 
10.06.2014 - Rooien bomen Oude Vierschaarstraat    
18.03.2014 - Milieujaarprogramma 2014 
25.02.2014 - Ruilverkavelingsproject 
25.02.2014 - Gebiedsevaluatie De Lijn 

2013

27.08.2013 - Meerjarenplan 
21.03.2013 - Milieujaarprogramma 2013 - rapportage 2012 
05.03.2013 - Milieujaarprogramma 2013 - rapportage 2012 
05.03.2013 - Afvalbeleid 
jaarverslag 2013  

2012

12.06.2012 - Mountainbikeparcours  
13.03.2012 - Milieujaarprogramma 2012 - rapportage 2011  
14.02.2012 - Ontwerp gemeentelijk trage wegenplan 
jaarverslag 2012  

2011

08.11.2011 - Premies energie 
14.06.2011 - Projectuitvoeringsplan 3 Latemse Meersen 
08.02.2011 - Milieujaarprogramma 2011 - rapportage 2010 
jaarverslag 2011 + bijlagen 

2010

12.10.2010 - Subsidiereglement verenigingen  
jaarverslag 2010 + bijlagen

2009

08.12.2009 - Projectaanvragen Samenwerkingsovereenkomst
17.11.2009 - Samenwerkingsovereenkomst
13.10.2009 - Selectief inzamelen van GFT-afval en ophalen van grof huisvuil op afroep

Samenstelling

De milieuraad telt 9 effectieve stemgerechtigde leden en 9 plaatsvervangers:

 • Tom Embo (voorzitter), Judith Moerman, Jonna Thiel, Marc Cabus, Pieter Van Bulck, Frederik Van Vlaenderen (Natuurpunt afdeling Gent, kern Deurle-Latem)
 • Dirk Boeren, Erik Van Den  Berghe (Landelijke Gilde Deurle-Latem)
 • Marijke Van de Velde, Antoine Van de Putte (Gezinsbond)
 • Jolien Goossens (Jeugdraad)
 • Noël Librecht (Seniorenraad)
 • Bernard Herbert, Caroline Meyvaert (Bosbehoud vzw)
 • Paul Janssens (ondervoorzitter), Geert Boeije (Geïnteresseerde inwoners)

De politieke fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad worden uitgenodigd tot de vergadering en hebben geen stemrecht:

 • Bea Roos (SAMEN)
 • Steven Van den Heede (WELZIJN)
 • Sonja Ledoux (Voor Latem en Deurle)
 • Francis Masscho (N-VA)

Secretariaat

Jana Verlinde
Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem
tel. 09 282 17 46
e-mail: jana.verlinde@sint-martens-latem.be