Printvriendelijke versieAAArss

Sportraad

Sportraad

De sportraad bestaat uit leden van de verschillende sportverenigingen actief in Sint-Martens-Latem. Iedere vereniging wordt gevraagd een vertegenwoordiger te zenden naar de algemene vergadering.

De sportraad van Sint-Martens-Latem is een adviesorgaan voor het gemeentebestuur in zake sportaangelegenheden en behandelt ook klachten van de sporters. Anderzijds adviseert de sportraad ook de sportverenigingen. De raad van bestuur wordt verkozen uit de leden van de algemene vergadering en staat in voor het dagelijkse bestuur.

Voorzitter Sportraad: Filip Van Parys (Sportac' 86)

Leden Raad van bestuur: Luc Hanssens (FC Latem), Philippe Poelaert (TCLD), Tom Van Hevel (judoclub Latem - Deurle), Marnix Vandegehuchte (SOS zwemclub), Ephrem De Vos (Leie Triatlon Team Latem), Lode Scheerder.

Een aanvraag om lid te worden van de sportraad kan via volgende link.