Beleidsnota's

Bij het begin van de legislatuur legt de meerderheid haar prioriteiten voor de komende jaren vast in een beleidsnota, deze wordt goedgekeurd  op de gemeenteraad. 

Beleidsplan 2008-2012

Beleidsverklaring 2010