Printvriendelijke versieAAArss

Nuttige adressen

 • Ruimtelijke ordening en Onroerend erfgoed Vlaanderen (RO-Vlaanderen)
  Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 / bus 3, 1210 Brussel
  Koningin Maria Hendrikaplein 70 / bus  90 - 9000 Gent, 09/276.24.00 (ruimtelijke ordening)
  Koningin Maria Hendrikaplein 70 / bus  91 - 9000 Gent, 09/276.24.40 (onroerend erfgoed)

 • Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid
  Graaf de Ferrarisgebouw- Koning Albert II-laan 20, bus 8 - 1000 Brussel, 02 553 80 11 - info@lne.be

 • Aquafin
  Dijkstraat 23 - 2630 Aartselaar, 03/450.45.45

 • De Kringwinkel - Ateljee
  Tolpoortstraat 89 - 9800 Deinze, 09/224.07.15
  's Gravenstraat 134 - 9810 Nazareth

 • Waterwegen en Zeekanaal NV (Afd. Bovenschelde)
  Guldensporenpark 105 - 9820 Merelbeket,  09/292.12.11

 • Kadaster Gent
  Sint-lievenslaan 27 - 9000 Gent (enkel van 9 tot 12 uur)  0257/72990
 • Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)
  Stationstraat 110 - 2800 Mechelen,  015/28.42.84
 • Postkantoor
  Latemstraat 64 - 9830 Sint-Martens-Latem, 09/242.50.20

 • Provinciebestuur en - diensten
  Gouvernementstraat 1 - 9000 Gent, 09/267.80.00
  W. Wilsonplein 2 - 9000 Gent (voor ruimtelijke vergunningen, bouwberoepen, enz...)

 • Registratie en Domeinen
  Sint-Lievenslaan 27 - 9000 Gent

 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (R.V.A.)
  Jan Samijnstraat 1 - 9050 Gent,  09/265.88.40

 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 
  Werkwinkel Leie & Schelde - Markt 50/1 - 9800 Deinze, 09/381.69.80

 • Vlaamse Milieumaatschappij - Buitendienst Gent
  Maaltecenter, Blok E - 1e verdieping,
  Derbystraat 135 - 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), 09/221.80.86

 • Vredegerecht: 2de kanton
  Opgeëistenlaan 401/g - 9000 Gent, 09/234.55.20
  www.vredegerechtgent2.be

Nuttige telefoonnummers

 • Europees noodnummer CHILD FOCUS:  116000