Printvriendelijke versieAAArss

Financieel beheerder

Taken en bevoegdheden

De financieel beheerder leidt de financiële dienst en is verantwoordelijk voor de inning van de ontvangsten en de betaling van de uitgaven van de gemeente.
Hij is tevens verantwoordelijk voor de voorafgaandelijke controle op de wettigheid van de verbintenissen van de gemeente en voor de boekhouding, beheert de financiële rekeningen in naam en opdracht van de gemeente en geeft financieel advies aan het college van burgemeester en schepenen.
Naast diverse rapporteringsverplichtingen behoren de opmaak van het voorontwerp budget(wijzigingen) en meerjarenplan, en de opmaak van de jaarrekening en gemeenterekening tot de taak van de financieel beheerder. 

Verschuldigde betalingen aan het gemeentebestuur kunnen vereffend worden via  overschrijving op het bankrekeningnummer IBAN BE79 0910 0033 0233 van het gemeentebestuur Sint-Martens-Latem.

Financieel beheerder: Wim De Bruyne.

Contacteer ons

Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
tel. 09 282 17 20
fax 09 282 17 11
Mail ons

Openingsuren

na afspraak