Printvriendelijke versieAAArss

Middenstand

Middenstandsraad

www.ondernemendlatemdeurle.be

De Middenstandsraad behartigt de belangen van de lokale middenstand en verstrekt desgevraagd adviezen aan (startende) ondernemers in de lokale economie van Sint-Martens-Latem.

Info:
Ewald Demeyere  
Vijverhoflaan 33
9830 Sint-Martens-Latem 

Op de website www.ondernemendlatemdeurle.be kan u de middenstandsgids  (een overzicht van alle ingeschreven KMO'S, vrije beroepen, eenmanszaken) vinden, plus een vakantieregeling voor de zomermaanden.

Algemeen

Voor (startende) middenstanders, ondernemers, horeca-uitbaters ... zijn er diverse nuttige adressen en links die kunnen verder helpen in functie van vergunningen, veiligheidsvoorschriften, wegenwerken e.d.
Wilt u een onderneming opstarten? U bent actief ondernemer? U wenst uw zaak te stoppen? Dan is het ondernemingsloket een nuttig adres. Op de website van de FOD Economie vindt u alle kantoren van de ondernemingsloketten terug.

Elke onderneming moet in de Vlaamse Kruispuntendatabank van Ondernemingen ingeschreven worden, de onderneming krijgt dan een uniek ondernemingsnummer toegekend. Dat nummer vervangt het handelsregister-, BTW- en RSZ-nummer.

Een complete wegwijzer voor al wie een eigen zaak wenst op te starten is de website www.eunomia.be.
Voorts is het Agentschap Ondernemen het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers. Het Agentschap gidst u in alle vertrouwelijkheid door het overheidslandschap, informeert u en adviseert u.

Gemeente

  • De gemeentelijke telefoonkaart (handel, vrije beroepen, vakmensen, gemeentelijke diensten) kan u verkrijgen op het gemeentehuis, dienst onthaal.
  • Lees hier in welke periode de gemeente een afwijking toestaat betreffende de openingsuren in 2016.
  • Lees hier in welke periode de gemeente een afwijking toestaat betreffende de openingsuren in 2017.

Nuttige adressen

  • FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, http://statbel.fgov.be/nl/ondernemingen/ 
  • Federale Informatieambtenaar, Nijverheidsstraat 6, 1000 Brussel, tel 02/506.64.15, fax 02/513.46.57 www.mineco.fgov.be
  • Rechtbank van Koophandel, Opgeëistenlaan 401/E, 9000 Gent, tel 09/234.52.00, fax 09/234.52.01
  • BTW-controle, Federale Overheidsdienst Financiën, Zuiderpoort, Gaston Crommenlaan 6, 9050 Gent (algemeen oproepnummer: 0257/92000)