Links

 • Verenigingen Sint-Martens-Latem  -  Deurle

  Davidsfonds                                                                                            www.davidsfonds.be

  Natuurpunt                                                                                             www.natuurpuntgent.be

  Markant                                                                                                    www.markantvzw.be

  Latems Creatief                                                                                      www.latemscreatief.be

  Schaakclub 2000                                                                                  www.roosemeyers.be

  Den Laetemschen Vriendenkring                                                   www.albert.haelemeersch.be

  Vakantiegenoegens                                                                              www.pasar.be

  Toneelvereniging Vrank en Vroom                                               www.toneel-vrankenvroom.be

  Koninklijke harmonie Willen is Kunnen                                       www.harmonieorkest-latem.be

  KVG                                                                                                             www.kvg.be

  KVLV-Latem                                                                                            www.kvlv.be

  KVLV-Deurle                                                                                           www.kvlv.be

  Gezinsbond Latem-Deurle                                                                  www.gezinsbond.be

  Ziekenzorg                                                                                                 www.ziekenzorg.be

 • Adviesraden

  Seniorenraad                                                                                             www.seniorenraad-latem-deurle.be

 • Wijkcomites

  Wijkcomité Hooglatem                                                                          www.wijkcomitehooglatem.be

 • Onderwijs

  Christelijk Onderwijs                                                                 www.vbs-latem-deurle.be

  Gemeentelijke Basisschool                                                      www.gbslatem-deurle.be

  Simonnetschool                                                                           www.simonnetschool.be

  Vlaamse Gemeenschap - Studietoelagen                           www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen

  Vlaamse Gemeenschap - project Klasse                             www.klasse.be

 • Milieu

  Ovam                                                                                                 www.ovam.be

  Kringloopwinkel                                                                           www.dekringloopwinkel.be

  Ecologisch en afvalarm tuinieren                                         www.velt.be

  Duurzaam omgaan met water                                                 www.waterloketvlaanderen.be

  Energie                                                                                              www.energiesparen.be

  Vlaams Instituut voor                                                                www.vibe.be
  Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen

  Organisatie voor Duurzame Energie                                     www.ode.be

  Eandis                                                                                                www.eandis.be

  Imog                                                                                                   www.imog.be

 • Mobiliteit

  De Lijn                                                                                                www.delijn.be

 • Middenstand

  Middenstand Latem-Deurle                                                                   www.middenstand-latem-deurle.be

 • Ondernemen

  Wegwijzer KMO                                                                              www.vlaanderen.be/ondernemen

 • Bibliotheek

  OVINOB                                                                                            www.ovinob.be/sint-martens-latem

  Openbare bibliotheken in Vlaanderen                                 www.bibliotheek.be

 • Cultuur

  Musea Oost-Vlaanderen                                                             www.museuminzicht.be

  Vlaamse databank                                                                         www.cultuurdatabank.be

 • Diensten

  De Post                                                                                               www.depost.be

  Ministerie van Financiën                                                           www.minfin.fgov.be

  Provincie Oost-Vlaanderen                                                      www.oost-vlaanderen.be

  Ministerie van Justitie                                                                www.just.fgov.be

  In Petto (Jeugddienst Informatie en Preventie)              www.inpetto-jeugddienst.be

  Kinderrechtencommisariaat                                                    www.kinderrechtencommissariaat.be

  Dierengezondheidszorg Vlaanderen                                     www.dgz.be

 • Jeugd - Kinderopvang

  KAV                                                                                                     www.kav.be

  Kind en Gezin                                                                                   www.kindengezin.be

  Kinderopvang                                                                                  www.kinderopvang.be

  Komma VZW                                                                                    www.vdko.be

  Kinder- en jongerentelefoon                                                     www.kjt.org

 • Toerisme

  Toerisme Oost-Vlaanderen                                                        www.tov.be

  Toerisme Leiestreek                                                                      www.vvvleiestreek.be

 • Welzijn - Gezin

  Wit-Gele Kruis                                                                                  www.wgk.be

  Familiehulp                                                                                       www.familiehulp.be

  Solidariteit voor het Gezin                                                          www.svhg.be

  Familiezorg                                                                                        www.familiezorg.be

  Gehandicapten                                                                                 www.kvg.be

  Hint (Handicap Informatie en Tips)                                        www.hintoostvlaanderen.be

  SeniorenNet                                                                                      www.SeniorenNet.be

  Thuisverpleging Bond Moyson                                                 www.socmut.be

  Hartpatiënten voor hartpatiënten                                          www.top-moment.be

  VZW Stiefouder                                                                               www.stiefouder.be

 • Tewerkstelling

  VDAB                                                                                                   www.vdab.be

  RVA                                                                                                      www.onem.fgov.be

  Selectiebureau Federale Overheid                                          www.sefor.be

 • Oxfam Wereldwinkels                                                                        www.oww.be