E-loket Burgerzaken

We bieden u twee mogelijkheden om documenten aan te vragen:

Mijn dossier is een federale online dienst die het mogelijk maakt om uw bevolkingsdossier bij het Rijksregister te raadplegen. Met behulp van een kaartlezer en uw elektronische identiteitskaart kan u verschillende documenten zelf downloaden.

Deze documenten hebben dezelfde juridische waarden als attesten of uittreksels uitgereikt door de dienst Burgerzaken, net als een uitprint van dit attest/uittreksel. U kan de attesten of uittreksel zowel elektronisch als schriftelijk bezorgen aan de betrokken instantie(s).

Overzicht beschikbare documenten via Mijn dossier

 • Uittreksel uit bevolkingsregister
 • Getuigschrift van inschrijving
 • Samenstelling van het gezin
 • Bewijs van leven
 • Bewijs van nationaliteit
 • Getuigschrift van verblijf
 • Inlichtingenbulletin

Werkwijze downloaden documenten via 'Mijn dossier'

 1. Plaats de e-ID kaart in de kaartlezer en geef uw pincode in
 2. Ga naar https://mijndossier.rrn.fgov.be/
 3. Onder Transacties vindt u de verschillende opvraagbare documenten
 4. U klikt het gewenste document aan en kan het opslaan als XML of als PDF

Test uw e-ID kaart

Om na te gaan of uw elektronische identiteitskaart goed werkt, kan u uw kaart testen op deze website.