Printvriendelijke versieAAArss

Stedenbouwkundig uittreksel

Het stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister voor de percelen waarvoor de aanvraag ingediend werd (art. 5.2.7 VCRO). Deze informatie is verplicht bij akten voor verkoop, verhuring voor meer dan negen jaar en het vestigen van een erfpacht- of opstalrecht. Ook voor het voeren van publiciteit voor verkoop of verhuring dienen kopers geïnformeerd te worden over de stedenbouwkundige bestemming en of er stedenbouwkundige vergunningen werden verleend. Aanvullend verstrekt de gemeente ook de vastgoedinformatie volgens het model van de VVSG.

De kostprijs voor de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel en een notarieel inlichtingenformulier bedraagt 75 euro per perceel via gewone procedure (20 werkdagen) of 150 euro per perceel via spoedprocedure (5 werkdagen). Onder ‘perceel’ wordt begrepen: kadastraal perceel of de percelen welke ruimtelijk één geheel vormen en niet de individuele kadastrale nummers op zich.

Een stedenbouwkundig uittreksel en notarieel inlichtingenformulier vraagt u als volgt aan:

Via mail: grondgebiedzaken@sint-martens-latem.be

Via brief: Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem – afdeling Grondgebiedzaken – Dorp 1 – 9830 Sint-Martens-Latem

Na ontvangst van uw aanvraag wordt een factuur gestuurd. De inlichtingen worden binnen de termijn bezorgd vanaf ontvangst van uw aanvraag op voorwaarde dat de factuur betaald is, behalve indien spoedprocedure.

Uw kan uw aanvraag indienen via het aanvraagformulier vastgoedinformatie.

Indien u geen gebruik maakt van het aanvraagformulier dient uw aanvraag onderstaande gegevens te bevatten:

Aanvraag stedenbouwkundig uittreksel en/of notarieel inlichtingenformulier

Gegevens aanvrager

Naam en voornaam:

Organisatie of firma:

Straat en huisnummer:

Postcode en gemeente:

Telefoon:

e-mail:

Rijksregisternummer (indien natuurlijke persoon):

Ondernemingsnummer (indien firma of organisatie):

Gegevens van de aanvraag

Straat en nummer:

Kadastrale gegevens: Afdeling …., sectie…., nummer(s)……………

Gewenste procedure:

□ gewone procedure (20 werkdagen) – 75 euro per perceel

□ spoedprocedure (5 werkdagen) – 150 euro perceel

Datum: