Printvriendelijke versieAAArss

Ruimtelijke ordening

Bij de dienst stedenbouw kan u terecht voor alle informatie over bouwen en verbouwen.
Bij deze dienst kan u ook de nodige vergunningen aanvragen.

Aan het onthaal kan u terecht voor stedenbouwkundige inlichtingen zoals de voorschriften van een bijzonder plan van aanleg of verkavelingsvoorschriften. Indien u meer specifieke vragen heeft over stedenbouwkundige voorschriften of milieuvoorwaarden dan kan u deze vragen schriftelijk stellen op met emailadres grondgebiedzaken@sint-martens-latem.be . Ook indien u een voorontwerp wenst af te toetsen voorafgaand aan een formele vergunningsaanvraag dan kan u terecht op dit emailadres. Onze medewerkers stellen alles in het werk om u spoedig een antwoord te bezorgen.

Medewerkers

Maria Weyn
Jeroen Van Seymortier

Indien u meer informatie wenst, neem een kijkje op  de website ruimtelijke ordening van de Vlaamse overheid: www.ruimtelijkeordening.be

 • Aanvraag stedenbouwkundige vergunning

Samenstelling van dossier

 • ingevuld formulier "bouwaanvraag"
 • beschrijvende nota
 • aanstiplijst gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater
 • 6 foto's
 • statistisch formulier
 • alle bovenvermelde dossierstukken in viervoud
 • minstens vijf exemplaren van de plannen (meer indien externe adviezen moeten gevraagd worden, bv. gewestweg, Leie, dorpszicht, agrarisch gebied, natuurgebied ...).

Bouwtaks

 • gebouwen hoofdzakelijk voor huisvesting bestemd
  • 0,20 euro/m³ voor de eerste 550 m³
  • 1,00 euro/m³ voor het deel van 550,01 m3 tot 1000 m³
  • 2,00 euro/m³ voor het deel boven de 1000 m³
 • ander gebruik dan huisvesting
  • 2,20 euro/m³
 • gebouwen in land- en tuinbouw
  • 0,20 euro/m³

Verminderde bouwtaks

Een vermindering van 50% op de bouwtaks wordt toegekend aan gezinnen met minstens drie kinderen ten laste doch enkel voor de door henzelf bewoonde woning.

 • Digitale bouwaanvraag

Eind december is de gemeente gestart met de digitale bouwaanvraag. Zo kunt u op elk moment een aanvraag online indienen en zien in welke fase uw dossier zich bevindt. Daarnaast zal deze digitalisering heel wat papier besparen. Digitale aanvragen indienen doe je via het omgevingsloket.be, waar ook verdere info en een stappenplan te vinden is.

Opgelet! Professionelen zijn vanaf 23 februari 2017 verplicht hun dossiers digitaal in te dienen.

Contacteer ons

Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
tel. 09 282 17 30
Mail ons

Openingsuren

voormiddag

namiddag

ma

8.30-12.00

gesloten

di

8.30-12.00

gesloten

wo

8.30-12.00

gesloten

do

8.30-12.00

gesloten

vrij

8.30-12.00

gesloten