Printvriendelijke versieAAArss

Infrastructuur (nutsvoorziening, riolering,...)

Onder infrastructuur wordt hier verstaan: het totaal aan onroerende voorzieningen als elektriciteit, water, kabeltelevisie, telefoon, riolering, waterlopen en wegen.