De Vlaamse Landmaatschappij voert natuurinrichtingswerken uit in Latemse Meersen

Vanaf de tweede helft van augustus 2017 voert de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in opdracht van agentschap voor Natuur en Bos enkele laatste natuurinrichtingswerken uit om het unieke karakter van de Latemse meersen te behouden. Deze werken bestaan uit een slibruiming van de oostelijke Meersbeek vanaf de Baarle-Frankrijkstraat tot aan de monding in de Leie waarbij ook enkele zijgrachten worden aangepakt. Daarnaast wordt een verdiepte moeraszone gegraven langs de beek stroomafwaarts van het rietveld.
Om deze werken te kunnen uitvoeren, werden in het voorjaar langs de beek al enkele bomen en struiken grondig gesnoeid. Het geruimde slib zal eerst in twee tijdelijke bezinkingsbekkens aan de Baarle-Frankrijkstraat en de Meersstraat ontwateren en vervolgens worden afgevoerd.

De VLM voorziet weinig hinder voor omwonende, fietsers of wandelaars. De werken zullen maar 60 werkdagen duren en waar nodig worden alternatieve routes voorzien. Wij zijn van plan de betrokken partijen steeds op de hoogte te houden van de werken.

De volledig flyer over de werken vindt u hier.

INFO
www.vlm.be (tik 'Latemse meersen' in de zoekfunctie).