Uitnodiging voorstelling voorontwerp nieuwe bibliotheek

Op 18 september 2017 om 20 uur zullen de ontwerpers van de nieuwe bibliotheek, OFFICE Kersten Geers David Van Severen, hun voorontwerp voorstellen aan de gemeenteraadsleden. Ook andere geïnteresseerden zijn uiteraard van harte welkom om de voorstelling bij te wonen. De ontwerpers zullen onder andere toelichten hoe ze een echte beleefbibliotheek ontwierpen, hoe ze de synergie met de school vormgeven en hoe ze het ontwerp inpassen in de omgeving.
Waar: Raadzaal van het gemeentehuis
Wanneer: 18 september 2017 om 20 uur