Aanpassingswerken Hoge Heirweg

Op 2 oktober 2017 starten de aanpassingswerken in de Hoge Heirweg (omgeving sporthal en voetbalterrein). Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente en FARYS/TMVW, die instaat voor de opvolging en coördinatie.
Hieronder vindt u de praktische informatie over deze werken.

Aard van de werken
De werken omvatten de opbraak van de wegenis, het opbreken van de bestaande riolering, de aanleg van een nieuw gescheiden rioolstelsel en de heraanleg van de straat. De parkings van de sporthal en aan het voetbalterrein worden ook heraangelegd.

Uitvoeringstermijn en fasering
De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 120 werkdagen. Deze termijn houdt geen rekening met verlofperiodes of met weerverlet. Bij ongunstige weersomstandigheden (zoals overvloedige regenval of vrieskou) kan er niet gewerkt worden.
De werken worden uitgevoerd in 4 afzonderlijke fasen:

  • Fase 1: werken aan parking en toegang sporthal
  • Fase 2: werken aan parking en toegang voetbal
  • Fase 3: werken in de Hoge Heirweg vanaf Vijverhoflaan tot en met oprit voetbal
  • Fase 4: werken in de Hoge Heirweg vanaf oprit voetbal tot Golflaan

Gedurende de fases 1 en 2 (werken aan de parkings) zal de hinder zeer beperkt zijn. Tijdens de volledige duur van de werken proberen wij de woningen maximaal bereikbaar te houden. Tijdens de werken is de straat evenwel een werfzone. Gelieve bijgevolg voorzichtig te zijn bij het betreden van de straat. Wij vragen ook om de instructies van de aannemer en en de aangebrachte signalisatie te respecteren. Op geregelde tijdstippen informeren we jullie over de stand van zaken.