Printvriendelijke versieAAArss

Nutsmaatschappijen

Dienstverlening

De nutsmaatschappijen moeten de toestemming van het gemeentebestuur vragen voor geplande werken. De dienst Grondgebiedzaken  bekommert zich om de coördinatie van en het toezicht op de uitvoering van die werken.
Voor klachten en informatie in verband met de werken kunt u hier terecht.
Soms gebeurt het dat ten gevolge van de werken die uitgevoerd worden door de nutsmaatschappijen, overlast ontstaat of dat, nadat de werken werden uitgevoerd, blijkt dat de bestrating niet goed hersteld werd. In dit geval kunt u de dienst Grondgebiedzaken verwittigen dewelke dan de betrokken nuts maatschappijen hierover zal contacteren.