Printvriendelijke versieAAArss

Sociaal Verhuurkantoor

U wenst uw woning zorgeloos te verhuren?

Als verhuurder steekt u veel tijd, energie en kennis in het beheer van uw huurwoning. Wilt u dit liever niet (meer) zelf doen, dan kan het sociaal verhuurkantoor (SVK) instaan voor de verhuring van uw pand. U geeft uw werk uit handen aan het SVK, zonder enig risico voor u.

Het SVK huurt uw woning om deze onder te verhuren aan huurders met een laag inkomen. Deze onderverhuring heeft geen effect op uw relatie met het SVK. Het SVK is immers de hoofdhuurder en bijgevolg verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen.

Het sociaal verhuurkantoor 

  • betaalt de huur altijd én stipt. Ook als de woning niet verhuurd is, ook als de onderhuurder niet betaald heeft.
  • ziet toe op het onderhoud van de woning en brengt deze in dezelfde staat op het einde van de overeenkomst, rekening houdend uiteraard met de normale slijtage. 
  • volgt tevens nauwgezet de huurdersverplichtingen op: het verzekert de woning tegen brand en andere schade, onderhoudt de verwarmingsketel, ... 
  • neemt ook alle administratieve beslommeringen op; het zoekt een onderhuurder, maakt de huurcontracten op, zorgt voor een plaatsbeschrijving, ... 
  • neemt de begeleiding van de huurder op, indien nodig. 

Binnen het wettelijk kader 

Verhuren aan het SVK gebeurt binnen het wettelijk kader van de woninghuurwet. U behoudt dus als eigenaar de voordelen en zekerheden vervat in de woninghuurwet.

Fiscaal wordt u als eigenaar die verhuurt aan een SVK, belast op het (geïndexeerd) kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten.

Door te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor werkt u als eigenaar samen met een professionele partner.

Tevredenheidsonderzoek 

Heel wat eigenaars verhuren nu al aan een SVK. In 2007 werden ze door het Steunpunt Ruimte en Wonen bevraagd naar hun profiel, motieven en tevredenheid. Uit deze studie blijkt dat de SVK-eigenaars zeer tevreden zijn over de dienstverlening van de SVK's. De samenvatting van het rapport vindt u hier. Download hier het volledige onderzoeksrapport.

Wat vraagt het SVK? 

Een sociaal verhuurkantoor biedt u als eigenaar stevige voordelen. In ruil hiervoor vraagt het SVK:

  • een huurprijs die lager ligt dan de marktprijs;
  • een woning conform de Vlaamse kwaliteitsnormen (veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit);
  • een huurcontract met een redelijke woonzekerheid voor de huurder;

Een SVK vraagt géén commissieloon. De werkingskosten van een SVK worden immers gedragen door de Vlaamse overheid.

Meer info 

Download hier de folder voor verhuurders. 

Meer info over de premiemogelijkheden leest u hier.

OCMW Sint-Martens-Latem is sinds september 2011 lid van Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde

Het volledige werkingsgebied van dit SVK omvat de gemeentes De Pinte, Gavere, Nazareth, Melle, Merelbeke en Sint-Martens-Latem.

De zetel van het SVK is gevestigd in de Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (09 382 81 10)

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Dimitri Zenner
0479/64.71.64
dimitri.zenner@svkleieenschelde.be

Leen Van Deynze
0479/64.47.09
leen.vandeynze@svkleieenschelde.be