Printvriendelijke versieAAArss

Sport

De gemeente wil op het vlak van sport een dynamisch en innovatief sportbeleid voeren. De sportverenigingen spelen hierbij een centrale rol. Deze verenigingen staan namelijk garant voor een duurzaam aanbod, zowel op sporttechnisch als op sociaal vlak. Bijzondere aandacht moet gaan naar de jeugd. Anderzijds verdient ook de seniorensport extra aandacht. Bovendien wil de gemeente een levenslange beweeg- en sportparticipatie met bijzondere aandacht voor kansengroepen.

Sportdienst

De sportfunctionaris staat in voor de uitvoering van het sportbeleid in de gemeente. Tot het takenpakket van de sportdienst behoren: organisatie van activiteiten en evenementen, dagelijks beheer van de sportinfrastructuur, beleidsvoorbereidend werk, opvolging subsidies sport, ... .

sport@sint-martens-latem.be

Schepen van sport

De schepen van sport, Pieter Vanderheyden, staat in voor het sportbeleid in de gemeente.

pieter.vanderheyden@sint-martens-latem.be

Sportraad

De sportraad is het adviesorgaan voor het sportbeleid van de gemeente. Deze raad bevordert het overleg tussen de verenigingen, behartigt de sportbelangen en geeft advies. De schepen van sport en de sportfunctionaris zijn waarnemende leden van de sportraad.

sml.sportraad@gmail.com

De sportraad werd betrokken bij de opmaak van het meerjarenplan (overleg vond plaats op 6 augustus 2012), werd erkend door de Gemeenteraad op 24 juni 2013 en gaf advies over het meerjarenplan van de gemeente op 31 augustus 2013.

logo facebook sint-martens-latem