Printvriendelijke versieAAArss

Signalisatievergunning (inname openbaar domein)

Wat?

Niemand mag de openbare weg gebruiken voor private doeleinden zonder een voorafgaande schriftelijke machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen.
Vraag daarom vooraf een vergunning aan tot inname van openbaar domein (signalisatievergunning) bij het Secretariaat.
Voor volgende werken moet u een vergunning aanvragen:

 • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift,...
 • voor het plaatsen van containers, bouwmaterialen,... op openbaar domein
 • voor het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone,...
 • bij werken zoals leveren en plaatsen van tegels met een vrachtwagen,...
 • voor een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels….
 • voor het afsluiten van wegen door werken

Wanneer?

U vraagt de vergunning minstens 2 weken op voorhand aan. De aanvraag bevat het aanvraagformulier, een plan waarop de inname aangeduid staat en een signalisatieplan of schets.

Opgelet

 • Kortrijksesteenweg/ Xavier De Cocklaan
  Voor inname openbaar domein op de Kortrijksesteenweg/Xavier De Cocklaan brengt u als aanvrager ook het Agentschap Wegen en Verkeer op de hoogte. U mailt de vergunning die u kreeg van de gemeente naar lieven.brabants@mow.vlaanderen.be .
 • Verzamelen van afval voor afvalophaler op bereikbare plaats
  Als de doorgang van de afvalophaler door de werken niet mogelijk is, dan bent u als aanvrager verplicht om zelf het huisvuil/papier en karton/PMD van alle buren te verzamelen op een plaats die voor de afvalophaler bereikbaar is. U beschrijft in uw aanvraag waar u het afval zal verzamelen. De ophaalkalender kan u raadplegen op www.sint-martens-latem.be/ophaalkalender.

Wat zijn de stappen?

Secretariaat

Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
tel. 09 282 17 10
fax 09 082 17 11
Mail ons