Printvriendelijke versieAAArss

Mobiliteit

Uitvoering Mobiliteitsplan

Op vrijdag 9 juni 2017 ging het nieuwe mobiliteitsplan definitief van kracht.  De nieuwe regeling zal zorgen voor een vlottere, veiligere en rustigere verkeersafwikkeling, waarbij er respect is voor al wie zich in het verkeer begeeft. 

De implementatie van het mobiliteitsplan zorgt voor verkeerswijzigingen. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

 • Snelheid in functie van veiligheid en leefbaarheid
  In de meeste straten van onze woonwijken is er geen ruimte voor aparte voetpaden en/of fietspaden, waardoor gemengd verkeer de enige optie is. Aangepaste snelheden zijn hier nodig om de verkeersveiligheid te garanderen. Daarom geldt in de woonstraten een snelheidsbeperking van 30 km/u. Op de belangrijke verbindingswegen behouden we een vlotte doorstroming met een toegelaten snelheid van 50 km/u.
  Om de vooropgestelde regeling te doen respecteren, zullen we niet enkel met verkeersborden werken. We starten ook met een sensibiliseringscampagne die alle weggebruikers herhaaldelijk zal helpen herinneren aan de nieuwe snelheidsregimes. Na een aanpassingsperiode zal de politie zorgen voor de noodzakelijke handhaving.
  Enkele woonstraten zijn te breed en rechtlijnig aangelegd en zetten daarom aan tot onverantwoorde snelheden, en dat ten koste van wie zich te voet of met de fiets op straat begeeft en alle anderen die willen genieten van de rust in onze gemeente. Daarom voorziet de gemeente op termijn infrastructuurwerken in de Hoge Heirweg, de Voordelaan, de Koperstraat, De Knok, de Broekstraat, de Nelemeersstraat en de Dorpsstraat.

De nieuwe snelheidsregimes worden weergegeven in onderstaand stratenplan.

Dit stratenplan geeft tevens onze vele aantrekkelijke trage wegen weer die u de mogelijkheid geven om te voet of per fiets rustig onze dorpen te doorkruisen. U herkent ze aan de stippellijn.

plan png

 • Voorrang enkel waar u meer dan 30 km/u mag rijden
  In een zone 30 geldt nog enkel de voorrang van rechts. Dat wil zeggen dat de voorrang vervalt in de Eikeldreef, de Brandstraat en de Broekstraat. Enkel de hoofdwegen, waar 50 km/u geldt, worden voorrangswegen. Samengevat zal Sint-Martens-Latem de volgende voorrangswegen hebben: de Philippe de Denterghemlaan, de Latemstraat, de Golflaan, de Mortelputstraat, de Koperstraat, Heidebergen, de Maenhoutstraat, de Moeistraat, de Keistraat, de Twee Dreven, de N43, de Klapstraat en de Pontstraat.
 • Rode Beukendreef en Buizenbergstraat als wandelgebieden
  Onze monumentale Rode Beukendreef en een deel van de Buizenbergstraat worden in hoofdzaak wandelgebieden, afgesloten voor doorgaand verkeer en met parkeerverbod op de straat en de zijbermen. Dat is noodzakelijk om de ondiepe worteling van de kwetsbare beuken te beschermen. Een deel van de Buizenbergstraat wordt een trage weg. Op de open plekken van de Rode Beukendreef zijn recent nieuwe rode beuken geplant en aan de toegangen komen opnieuw rododendrons.
 • Eenrichting en gewestwegen ongewijzigd
  Het eenrichtingsverkeer in de gemeente zal nergens veranderen.
  Ook de huidige situaties op de N43, de Klapstraat en de Pontstraat blijven ongewijzigd.

Al de aanpassingen zullen onze mooie, residentiële gemeente een stuk veiliger, aangenamer en rustiger maken, met duidelijke afspraken voor iedereen. Het is een aanpak die onze dorpen, hun inwoners en bezoekers ten goede komt.

Wat zijn de voordelen van een zone 30?

Een verhoging van de verkeersveiligheid

 • Minder ongevallen
  Het risico op een ongeval is dubbel zo groot bij 50 km/u dan bij 30 km/u. Hoe sneller een voertuig rijdt, hoe groter de remafstand. Bij 30 km/u is de stopafstand 13 meter, terwijl dit bij 50 km/u wel 27 meter is.
 • Minder (dodelijke) letsels
  10% van de voetgangers sterft bij een aanrijding aan 30 km/u. Bij 50 km/u is de kans op overlijden 80%.

Een verbetering van de leefkwaliteit

 • Minder lawaai
  Auto’s die 30 km/u rijden, maken minder lawaai dan auto’s die sneller rijden. Dat is belangrijk voor de rust in woonwijken.

Alle voordelen samen zorgen ervoor dat het leven in een zone 30 aangenaam is. Kinderen en ouderen komen met een gerust hart op straat, wandelen en fietsen is er leuker.
Kortom, de wijk komt tot leven en dat is prettig wonen.

GraagTraag

Mobiliteitsplan

Het doel van het mobiliteitsplan is een bijdrage te leveren aan de verhoging van de verkeersveiligheid, de verbetering van de verkeersleefbaarheid en de beheersing van de vervoersvraag. Het uitgangspunt is een planmatige en multimodale aanpak van de mobiliteitsproblematiek. De verantwoordelijkheid voor deze problematiek wordt gedeeld tussen drie betrokken partijen: het Vlaamse Gewest, de gemeentelijke overheid en de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn.

Het gemeentelijk mobiliteitsplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 mei 2016.
Het beleidsplan is het resultaat van een herzieningstraject (verbreden en verdiepen) dat in het voorjaar 2013 werd opgestart. Het eerste mobiliteitsplan was immers bijna 10 jaar oud. In de verkenningsfase werd gewerkt rond de thema’s woonontwikkeling Hooglatem, parkeerdruk woonkernen, aanpassen wegencategorisering en ontsluiting woonparkgebied.
Het resultaat is een uitgesproken nadruk op de zwakke weggebruiker en het rustig verblijven. Het plan voorziet een ruime zone 30, autoluwe dorpskernen en fietsondersteunende maatregelen.
Het volledige beleidsplan kan u hier raadplegen. Dit document bevat ook het overwegingsdocument dat opgesteld werd naar aanleiding van het openbaar onderzoek.
De acties van dit beleidsplan worden de komende maanden en jaren uitgevoerd.

Contacteer ons

Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
tel. 09 282 17 44
Mail ons

Openingsuren

voormiddag

namiddag

ma

8.30-12.00

gesloten

di

8.30-12.00

gesloten

wo

8.30-12.00

gesloten

do

8.30-12.00

gesloten

vrij

8.30-12.00

gesloten