Printvriendelijke versieAAArss

Mobiliteit

Uitvoering Mobiliteitsplan

Op 1 mei 2017 start de uitvoering van het mobiliteitsplan. Hierdoor wijzigen verschillende verkeerssituaties. De grootste verandering is de invoer van een zone 30 in alle woonstraten van Sint-Martens-Latem.
In bijna alle straten van de gemeente, met uitzondering van enkele belangrijke verbindingswegen, zal een snelheidsbeperking van 30 km/u gelden.
Door de invoer van een zone 30 creëren we een aangenaam verblijfsgebied dat veilig is voor ons allemaal. We krijgen niet enkel een hogere verkeersveiligheid maar ook een betere woon- en leefkwaliteit.

Wat zijn de voordelen van een zone 30?

Een verhoging van de verkeersveiligheid

 • Minder ongevallen
  Het risico op een ongeval is dubbel zo groot bij 50 km/u dan bij 30 km/u. Hoe sneller een voertuig rijdt, hoe groter de remafstand. Bij 30 km/u is de stopafstand 13 meter, terwijl dit bij 50 km/u wel 27 meter is.
 • Minder (dodelijke) letsels
  10% van de voetgangers sterft bij een aanrijding aan 30 km/u. Bij 50 km/u is de kans op overlijden 80%.

Een verbetering van de leefkwaliteit

 • Minder lawaai
  Auto’s die 30 km/u rijden, maken minder lawaai dan auto’s die sneller rijden. Dat is belangrijk voor de rust in woonwijken.

Alle voordelen samen zorgen ervoor dat het leven in een zone 30 aangenaam is. Kinderen en ouderen komen met een gerust hart op straat, wandelen en fietsen is er leuker.
Kortom, de wijk komt tot leven en dat is prettig wonen.

Doe mee! De zone 30 begint bij jou!

Een paar goede tips

 • Rij zelf nooit sneller dan 30 km/u. Je geeft hiermee het goede voorbeeld, verhindert dat anderen sneller rijden en vermijdt zo boetes.
 • Pas je snelheid aan de omstandigheden aan. Rij nog trager aan bijvoorbeeld een schoolpoort of bushalte of bij regenweer.
 • Respecteer de voorrang van rechts en vertraag bij elk kruispunt om die voorrang te geven.
 • Ga eens vaker met de fiets of te voet op stap. Het is goed om de auto regelmatig een dagje vrij te geven en je denkt hierdoor ook aan je gezondheid en het milieu!
 • Trager rijden betekent niet dat je niet meer op de weg moet letten. Concentreer je op het verkeer en laat je niet afleiden!

GraagTraag

Mobiliteitsplan

Het doel van het mobiliteitsplan is een bijdrage te leveren aan de verhoging van de verkeersveiligheid, de verbetering van de verkeersleefbaarheid en de beheersing van de vervoersvraag. Het uitgangspunt is een planmatige en multimodale aanpak van de mobiliteitsproblematiek. De verantwoordelijkheid voor deze problematiek wordt gedeeld tussen drie betrokken partijen: het Vlaamse Gewest, de gemeentelijke overheid en de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn.

Het gemeentelijk mobiliteitsplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 mei 2016.
Het beleidsplan is het resultaat van een herzieningstraject (verbreden en verdiepen) dat in het voorjaar 2013 werd opgestart. Het eerste mobiliteitsplan was immers bijna 10 jaar oud. In de verkenningsfase werd gewerkt rond de thema’s woonontwikkeling Hooglatem, parkeerdruk woonkernen, aanpassen wegencategorisering en ontsluiting woonparkgebied.
Het resultaat is een uitgesproken nadruk op de zwakke weggebruiker en het rustig verblijven. Het plan voorziet een ruime zone 30, autoluwe dorpskernen en fietsondersteunende maatregelen.
Het volledige beleidsplan kan u hier raadplegen. Dit document bevat ook het overwegingsdocument dat opgesteld werd naar aanleiding van het openbaar onderzoek.
De acties van dit beleidsplan worden de komende maanden en jaren uitgevoerd.

Contacteer ons

Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
tel. 09 282 17 44
Mail ons

Openingsuren

voormiddag

namiddag

ma

8.30-12.00

gesloten

di

8.30-12.00

gesloten

wo

8.30-12.00

gesloten

do

8.30-12.00

gesloten

vrij

8.30-12.00

gesloten