Printvriendelijke versieAAArss

Milieu

Deze rubriek bevat informatie over afval en recyclage, vergunningsaanvragen, drinkwater, milieuklachten, milieuraad, milieuzorg en openbaar groen.

Links

Er zijn diverse websites beschikbaar die ieder op eigen manier bepaalde milieuaspecten belichten:

www.milieulink.be  
www.emis.vito.be
www.ovam.be
www.vmm.be   
www.oost-vlaanderen.be/milieu