Printvriendelijke versieAAArss

Zwerfvuil

De straten in de gemeente netjes houden is niet alleen de taak van het bestuur, maar van alle inwoners en bezoekers. Er zijn al heel wat verenigingen en inwoners die het zwerfvuilprobleem samen met ons een halt willen toeroepen.

Zwerfvuilmeters en -peters

Wil u graag op geregelde basis uw buurt netjes houden? Dan kunnen we u vanuit de gemeente ondersteunen met materiaal zoals een afvalgrijper, fluohesje, handschoenen en vuilniszakken.

Jaarlijkse grote lenteschoonmaak

Reeds verschillende jaren organiseert de gemeente Sint-Martens-Latem met succes een jaarlijkse zwerfvuilactie. Hiervoor werkt de gemeente samen met de jeugdraad, de scouts, de KSA, de scholen, de milieuraad en verschillende vrijwilligers. Dit is meestal in de periode maart-april. Wil u ook samen met uw vereniging, buren of straatcomité het initiatief nemen om uw straat een grondige opruimbeurt te geven? De gemeente zorgt, met ondersteuning van OVAM voor vuilniszakken, handschoenen en fluohesjes. Ook halen we de volle zakken op.

Start met een schone Leie 

In Sint-Martens-Latem treedt de Leie in al haar gratie de kunstminnenden tegemoet. Die kwaliteiten zijn vooral te danken aan de aanwezigheid van de prachtige meanders en de oeverlandschappen. Het is dan ook jammer om vast te stellen dat dit mooie landschap soms ontsierd wordt door het voorbijdrijvend en in de vegetatie verstrengeld zwerfvuil.

Het opruimen van dat zwerfvuil vraagt een specifieke aanpak. Op initiatief van LOB (Leie Omgeving Beschermen) wordt momenteel in samenspraak met het gemeentebestuur gewerkt aan een initiatief. Hiervoor wordt ook samenwerking met jeugdverenigingen, adviesraden en inwoners gezocht. Wil u graag meedenken of wordt u graag op de hoogte gehouden van dit initiatief? Dan kunt u ons contacteren via 09 282 17 46 of jana.verlinde@sint-martens-latem.be .

Info en deelnemen

Jana Verlinde, 09 282 17 40
milieu@sint-martens-latem.be