Printvriendelijke versieAAArss

Water

Actuele waterstanden van de Leie vindt u op de portaalsite van de Vlaamse waterbeheerders en kennisinstituten https://www.waterinfo.be/
Er bevindt zich een meetpunt ter hoogte van de Leiesteiger in de Meersstraat.