Printvriendelijke versieAAArss

Milieuzorg

Milieuzorg is meer dan afval sorteren en regenwater gebruiken. Het gaat bijvoorbeeld ook om het voorkomen van afval en zwerfvuil, het zuiveren van afvalwater en het voorkomen van wateroverlast. Ook ruimte maken voor natuur, bos, groen en landschap, het verstandig omspringen met energie en grondstoffen en het beperken of voorkomen van hinder is belangrijk als we zorg willen dragen voor het milieu.