Printvriendelijke versieAAArss

Milieuhinder

Voor  milieuklachten over openbare gezondheid (geurhinder, lawaaihinder, visuele vervuiling) en voor problemen met de afvalinzameling en meldingen van sluikstorten kunt u terecht bij de afdeling grondgebiedzaken, dienst milieu of de lokale politie .