Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Uitvoeringsplannen bevatten voorschriften over bestemming, inrichting en beheer van een bepaald gebied. Deze voorschriften zijn bindend voor de gebruiker of eigenaar van een stuk grond gelegen in dat gebied.

Lopende planningsprocessen

Meer informatie over lopende openbaar onderzoeken vindt u hier.

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplan Leievallei, deelplan Hof Ter Laecke – openbaar onderzoek

In 2013 werd het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Leievallei goedgekeurd. Deelplan 6 – Hof Ter Laecke bevat onder meer het kasteeldomein dat voorheen gelegen was in een natuurgebied.
De huidige eigenaar wenst het voormalige kasteeldomein Ter Laecke, inclusief de weilanden in de Otegemsham, te herstellen in haar oorspronkelijke glorie; dit zowel op erfgoed-als op landschappelijk vlak. Doorheen de jaren werden zowel de omliggende gronden als de gebouwen zelf verwaarloosd. Daardoor wordt het grote potentieel van de site op vlak van ecologie, landschap en erfgoed vandaag niet waargemaakt. Enkel een grondig project dat vertrekt vanuit het historisch DNA van de plek, kan deze ambitie voor de site waarmaken. Het huidige RUP bevat een aantal voorschriften die de optimale uitvoering van deze ambitie verhinderen. Daarom is er de wens om het RUP op die punten aan te passen en zo het pad te effenen voor een kwalitatief, noodzakelijk en waardevol herstel van het Hof Ter Laecke. De herziening van het RUP heeft enkel betrekking op Pontstraat 83 (kasteel), Pontstraat 85 (koetshuis) en Pontstraat 81 (villa waterhoen) en de daarbij horende terreinen.


De gemeenteraad stelde op 28 mei 2018 de gedeeltelijke herziening gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leievallei, deelplan Hof ter Laecke voorlopig vast.
Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd van maandag 11 juni 2018 tot en met vrijdag 10 augustus 2018. Het plan ligt ter inzage voor het publiek alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur bij de dienst Grondgebiedzaken, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem.
De opmerkingen en de bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bezorgd, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem, grondgebiedzaken@sint-martens-latem.be

RUP Manege

Goedgekeurd bij besluit van de deputatie van 29 maart 2012.

RUP Leievallei

Goedgekeurd door de deputatie op 6 juni 2013.
Vervangt de bestemming natuurgebied door een type woonzone in de Latemse meersen en de meersen van Deurle (van zonevreemd naar zone-eigen).

Grondgebiedzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
do
vr
za
zo
ma
di
wo
08:30-12:00
08:30-12:00
Gesloten
Gesloten
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
25 december gesloten
26 december gesloten