Afwegingskader goede ruimtelijke ordening aangevuld

  • 8 juni 2020

Op 16 december 2019 werd het Afwegingskader Goede Ruimtelijke Ordening met eenparigheid van stemmen goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit kader omvatte drie thema’s: Inrichting Huiskavel, Publiciteitsinrichtingen en Technische Installaties.

Deze principes worden sindsdien uniform toegepast in alle omgevingsvergunningsaanvragen.

Op 25 mei 2020 werden door de gemeenteraad enkele kleine wijzigingen goedgekeurd en werd een nieuw thema Bos in Woongebied en Woonpark toegevoegd.

Wat is er veranderd in het bestaande kader?

Voortaan kunnen afzonderlijke reclameobjecten zoals mastbaniers en publiciteitszuilen nog maximaal 4 meter hoog zijn in plaats van 5 meter. Deze aanpassing was noodzakelijk omwille van de adviezen van de Gewestelijke diensten. Deze nieuwe norm zal toegepast worden vanaf nu voor elke nieuwe publiciteitsinrichting. Tot het ogenblik dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening in werking treedt (vermoedelijk rond 1 januari 2021) zal op deze norm nog afgeweken worden tot 5 meter voor regularisatieaanvragen van bestaande publiciteitsinrichtingen indien andere wederrechtelijke publiciteit vrijwillig verwijderd wordt. Dit is meteen nog eens een warme oproep om zeker tijdig de regularisatie aan te vragen. De gemeente schenkt daarvoor 50 euro aan een goed doel per onderneming die zich in regel stelt.

Wanneer de onderneming vergund is als een ondergeschikte functie, of zonevreemd is, gelden er bijkomende beperkingen. U kan hiervoor de handhavingsambtenaar raadplegen.

‘Mei Plasticvrij’ was meteen ook de aanzet tot een verstrenging voor afsluitingen langsheen trage wegen. Ook daar geldt voortaan dat afsluitingen bestaande uit kunststof zoals zeilen, strips en soortgelijke, niet meer kunnen.

Tot slot is er ook een technische bepaling bijgekomen over waterinfiltratie.

Wat is nieuw toegevoegd?

Er is een nieuw thema over bos. In essentie zal steeds een beperkte zone van 15 meter rondom de constructie verplicht ‘juridisch’ ontbost moeten worden. Dit houdt in dat een compensatie moet betaald worden zodat elders nieuwe bossen kunnen aangeplant worden. Dit houdt echter niet in dat u de bomen mag of moet rooien! Het behoud van deze bomen moet juist zoveel mogelijk betracht worden. De ‘ontboste’ zone wordt een ‘parkzone’ en bij aanvang van de bouwwerken moet het eigenlijke bos effectief beschermd worden door middel van werfhekkens.

De nieuwe versie van het Afwegingskader vindt u op https://www.sint-martens-latem.be/afwegingskader-goede-ruimtelijke-ordening. Voor alle vragen hierover kan u rechtstreeks contact opnemen, liefst per mail met glenn.keukelier@sint-martens-latem.be

Grondzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.