Bekendmaking zetelverbinding Bijzonder Comité Sociale Dienst

  • 13 december 2018

Elk OCMW heeft vanaf 2019 (verplicht) een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Dit comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW.

1. Taken

Wat het BCSD moet doen, is vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het gaat bijvoorbeeld over de individuele dossiers van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

2. Samenstelling

Het BCSD in Sint-Martens-Latem zal bestaan uit een voorzitter en zes leden. De OCMW-raad kiest aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad (7 januari 2019) zowel de voorzitter als de leden. Zij vormen dan het BCSD voor de periode 2019-2024.

3. Zetelverdeling

Overeenkomstig artikel 91 van het decreet over het lokaal bestuur (*) maken wij bekend dat de zetelverdeling voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst er als volgt uitziet:

  • Welzijn: 3 zetels
  • Samen NVA en Voor Latem en Deurle: 3 zetels (na lijstverbinding voor de samenstelling van het BCSD)

Sint-Martens-Latem, 13 december 2018

J. Van den Heede

Algemeen directeur

 

(*) Artikel 91.

§ 1. Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat wordt toegewezen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen, wordt bepaald naar verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst binnen de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt. De verkozenen van de lijsten kunnen verklaren dat zij zich met elkaar wensen te verbinden. De verklaring van lijstenverbinding wordt aan de algemeen directeur overhandigd uiterlijk de zestigste dag na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Om ontvankelijk te zijn moet die verklaring ondertekend zijn door minstens een meerderheid van de verkozenen van iedere lijst die zich wenst te verbinden.

§ 2. De zetels worden verdeeld door het aantal zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst te delen door het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermenigvuldigd met het aantal zetels waarover elke lijst of groep van lijsten binnen de raad beschikt. Het aantal eenheden van het resultaat van die bewerking geeft het aantal rechtstreeks verworven zetels aan.

De niet-rechtstreeks verworven zetels worden toegewezen in afnemende volgorde van de decimalen van het resultaat van de bewerking, vermeld in het eerste lid. Bij gelijkheid van decimalen van twee of meer lijsten of groepen van lijsten, wordt de zetel toegewezen aan de lijst of groep van lijsten met het hoogste stemcijfer, bepaald overeenkomstig artikel 165 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

Uiterlijk de eenenzestigste dag na de gemeenteraadsverkiezingen gaat de algemeen directeur na hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomen, met toepassing van het eerste en tweede lid. Hij maakt op dezelfde dag die zetelverdeling bekend op de webtoepassing van de gemeente.

Gemeentehuis
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30-12:00
08:30-12:00
09:00-11:45
Enkel dienst Burgerzaken
Gesloten
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
13:30-16:00
Enkel dienst Burgerzaken