Belastingen en retributies

Hieronder vindt u een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad nam over belastingen en retributies. De belangrijkste belastingen zijn:

  • aanvullende personenbelasting: 5,5%;
  • opcentiemen op de onroerende voorheffing: 472 
  • basisbedrag algemene gemeentebelasting economische bedrijvigheden: 110 euro
  • belasting tweede verblijven: 1.000 euro per jaar;
  • retributie restafvalzak 60 liter: 1,50 euro per stuk;
  • retributie restafvalzak 45 liter: 1,15 euro per stuk;
  • retributie restafvalzak 30 liter: 0,80 euro per stuk;
  • retributie PMD-zak: 0,13 euro per stuk.

De aangifte van verspreiding niet geadresseerd drukwerk doet u hier.

De aangifte van een tweede verblijf in Sint-Martens-Latem doet u hier.

Naam Datum beslissing Datum publicatie
Algemene gemeentebelasting op economische bedrijvigheden 2020 - 2025 11/10/2021 24/11/2021
Belasting op de aanvragen tot het openhouden van drankgelegenheden na het sluitingsuur (2021-2025) 29/03/2021 09/04/2021
Belastingreglement op het verstrekken van toeristische logies 2021-2025 14/12/2020 17/12/2020
Belastingreglement niet geadresseerd drukwerk 2021-2025 14/12/2020 17/12/2020
Belasting woningen en gebouwen verwaarlozingsregister 2021-2025 14/12/2020 17/12/2020
Belastingen woningen en gebouwen leegstandsregister 2021-2025 14/12/2020 17/12/2020
Belasting op tweede verblijven 2021-2025 14/12/2020 17/12/2020
Saneringsbijdrage en -vergoeding drinkwaterverbruik 2021 23/11/2020 26/11/2020
Retributiereglement op de verkoop van huisvuilzakken, compostvaten en asbestkits. 07/09/2020 14/09/2020
Algemene gemeentebelasting op economische bedrijvigheden periode 2020-2025 07/09/2020 09/09/2020
Gemeentebelasting op personenbelasting periode 2020-2025 16/12/2019 17/12/2019
Opcentiemen op de onroerende voorheffing periode 2020-2025 16/12/2019 17/12/2019
Gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding op het drinkwaterverbruik periode 2020 16/12/2019 17/12/2019
Belasting op tweede verblijven periode 2020-2025 16/12/2019 17/12/2019
Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten periode 2020-2025 16/12/2019 17/12/2019
Belasting op de afgifte van administratieve stukken periode 2020-2025 16/12/2019 17/12/2019
Belasting op aanvragen van een omgevingsvergunning of omgevingsmelding en het op papier ter beschikking stellen van vergunningsbeslissingen 16/12/2019 17/12/2019
Belasting op het weghalen van sluikstorten en het niet-reglementair gebruik van de gemeentelijke afvalcontainers periode 2020-2025 16/12/2019 17/12/2019
Retributiereglement op het gebruik van het gemeentelijk recyclagepark 16/12/2019 17/12/2019
Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein  16/12/2019 17/12/2019
Retributie op de burgerlijke huwelijksplechtigheden buiten de normale diensturen 16/12/2019 17/12/2019
Retributiereglement voor begravingen en concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen 16/12/2019 17/12/2019
Retributie op begravingen op zaterdagnamiddag 16/12/2019 17/12/2019
Retributiereglement op het onderhouden van beplantingen 16/12/2019 17/12/2019
Retributiereglement fiscale en niet-fiscale ontvangsten 27/05/2019 27/05/2019
Retributiereglement op de ophaling grof huisvuil aan huis 29/04/2013 27/12/2013
Retributiereglement op de dienstverlening in de gemeentelijke sporthal 16/12/2013 en 14/09/2015 27/12/2013
Gebruiksreglement begroetingsruimte gemeentelijke begraafplaats 30/05/2016 22/07/2016

 

Gemeentehuis
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
09:00 - 11:45
Enkel dienst Burgerzaken - enkel op afspraak gezien de coronamaatregelen.
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
13:30 - 16:00
Enkel dienst Burgerzaken - enkel op afspraak gezien de coronamaatregelen.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.