Belastingen en retributies

Hieronder vindt u een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad nam over belastingen en retributies. De belangrijkste belastingen zijn:

  • aanvullende personenbelasting: 5,5%;
  • opcentiemen op de onroerende voorheffing: 750 (vanaf 2018 bedraagt dit 472 opcentiemen, echter met dezelfde fiscale last voor de inwoners);
  • basisbedrag algemene gemeentebelasting economische bedrijvigheden: 165 euro; (vanaf 2018 bedraagt dit 110 euro);
  • belasting tweede verblijven: 1.000 euro per jaar;
  • retributie restafvalzak 60 liter: 1,50 euro per stuk;
  • retributie restafvalzak 30 liter: 0,80 euro per stuk;
  • retributie PMD-zak: 0,13 euro per stuk.

De aangifte van verspreiding niet geadresseerd drukwerk doet u hier.

Naam Datum beslissing Datum publicatie
Gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding op het drinkwaterverbruik 2019 - gemeenteraadsbesluit 17 december 2018 17/12/2018 18/12/2018
Gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding op het drinkwaterverbruik 2018 - gemeenteraadsbesluit 18 december 2017 18/12/2017 19/12/2017
Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen 21/11/2016 22/11/2016
Retributiereglement fiscale en niet-fiscale ontvangsten 27/05/2019 27/05/2019

Gemeentebelasting op personenbelasting 2019 - intrekking gemeenteraadsbesluit 17 december 2018

28/1/2019 5/2/2019
Algemene gemeentebelasting op economische bedrijvigheden 2019: intrekking gemeenteraadsbesluit 17 december 2018 28/1/2019 5/2/2019
Retributiereglement op begravingen op zaterdagnamiddag aanpassing: goedkeuring 23/4/2018 30/4/2018
Belasting op de afgifte van administratieve stukken - aanpassing 29/01/2018 30/01/2018
Belasting omgevingsvergunning of omgevingsmelding en vergunningsbeslissingen op papier 18/12/2017 22/12/2017
Gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding op het drinkwaterverbruik 2018 18/12/2017 22/12/2017
Retributie op begravingen op zaterdagnamiddag 18/12/2017 22/12/2017
Belasting op afgifte van administratieve stukken 20/11/2017 28/11/2017
Aanpassing algemene gemeentebelasting economische bedrijvigheden 2014-2019 20/11/2017 28/11/2017
Belasting van niet-geadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten 20/11/2017 28/11/2017
Aanpassing gemeentelijke opcentiemen onroerende voorheffing 2018 en 2019 20/11/2017 28/11/2017
Gemeentebelasting op de personenbelasting 2014 - 2019 14/12/2015 21/12/2015
Gemeentebelasting op de personenbelasting 2014 - 2019 16/12/2013 27/12/2013

Aanpassing algemene gemeentebelasting op economische bedrijvigheden

Algemene gemeentebelasting op economische bedrijvigheden 2014 - 2019

14/12/2015

 

16/12/2013

21/12/2015

 

21/12/2013

Gemeentelijke saneringsbijdrage en vergoeding op het drinkwatergebruik 14/12/2015 21/12/2015
Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2014 - 2019 16/12/2013 27/12/2013
Belasting op tweede verblijven 16/12/2013 27/12/2013
Belasting op de aanvragen tot het openhouden van drankgelegenheden na het sluitingsuur 16/12/2013 27/12/2013
Belasting op het weghalen van sluikstorten en het niet-reglementair gebruiken van de gemeentelijke afvalcontainer 16/12/2013 27/12/2013
Belasting op de afgifte van administratieve stukken 16/12/2013 27/12/2013
Retributie op burgerlijke huwelijksplechtigheden buiten de normale diensturen 16/12/2013 27/12/2013
Retributiereglement op het gebruik van het gemeentelijk recyclagepark 26/11/2007 en 28/04/2008 27/12/2013
Retributiereglement ter invordering van niet-fiscale ontvangsten 04/09/2007 27/12/2013
Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 16/12/2013 27/12/2013
Retributiereglement op de verkoop van huisvuilzakken en compostvaten 16/12/2013 27/12/2013
Retributiereglement voor begraving en concessie op de gemeentelijke begraafplaatsen 16/12/2013 27/12/2013
Retributiereglement op de ophaling grof huisvuil aan huis 29/04/2013 27/12/2013
Retributiereglement op de dienstverlening in de gemeentelijke sporthal 16/12/2013 en 14/09/2015 27/12/2013
Retributiereglement op het onderhouden van beplantingen 22/03/2010 08/01/2014
Gebruiksreglement begroetingsruimte gemeentelijke begraafplaats 30/05/2016 22/07/2016

 

Gemeentehuis
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30-12:00
13:30-16:00
Enkel dienst Burgerzaken
08:30-12:00
08:30-12:00
09:00-11:45
Enkel dienst Burgerzaken
Gesloten
08:30-12:00
08:30-12:00
24 december gesloten
25 december gesloten