Aanvang bouw 'De Vluchter'

  • 25 maart 2021

Op 29 januari 2021 gunde het college van burgemeester en schepenen de bouw van een nieuw multifunctioneel gebouw voor Sint-Martens-Latem. Het nieuwe, cirkelvormige gebouw, dat de naam ‘De Vluchter’ meekreeg, zal strategisch gelegen zijn op de site van de oude bibliotheek, nabij de verschillende scholen en de sportsite.

De Vluchter zal verschillende aspecten van levenslang leren omvatten: een bibliotheek, schoolinfrastructuur, de muziekacademie, een computerklas of studieruimte en de digitale ontsluiting van het gemeentelijke archief. De naam verwijst naar de nabijgelegen site en voormalige herberg, alsook naar de mogelijkheid om binnen de contouren van het gebouw te vluchten in alle intimiteit en rust, weg van de alledaagse drukte.

Aansluitend op de reeds bestaande, fijnmazige padenstructuur van de gemeente, komt er een nieuwe trage weg. Die zal niet alleen een doorsteek vormen tussen de Latemstraat en de Burgemeesterstraat, maar ook de nieuwe toegang tot het gebouw en de school. Ook de bestaande parking, met dwarse parkeerplaatsen, wordt herdacht. Dit zal de veiligheid en leefbaarheid ter plaatse ten goede komen.

Voorbereidende werkzaamheden op 29 en 30 maart

De eigenlijke bouwwerken gaan van start op 12 april 2021. Op 29 en 30 maart 2021 vinden al enkele voorbereidende werkzaamheden plaats. Op die dagen kan u verkeershinder ervaren in de Latemstraat en de Burgemeesterstraat. Zo is er alternerend verkeer voorzien in de Latemstraat en zullen fietsers er tijdelijk door een fietscorridor op de rijbaan moeten. Op 30 maart zal de Burgemeesterstraat verkeersvrij zijn, van de schoolingang tot aan het vijvertje, en dat vanaf 7.00 uur ‘s morgens. 

 

Grondzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten
O.L.H.-Hemelvaart
Warning 13 mei gesloten