De Lustige Bolders

De Lustige Bolders –volgens de statuten opgericht op 1 oktober 1957 onder impuls van Cesar Colpaert, Pierre Abbeloos, Alfons Verbeken, Maurits Goethals en Gentil De Vreese - danken hun ontstaan aan de wereldexpo van 1958 en het feit dat er toen 500 frank subsidie te rapen viel voor de oprichting van de 'nieuwe' lokale vereniging.

In Latem (en in gans de streek van de Leie en de Mandel) speelt men het krulbollen en wel met de 'platte' krulbol (in tegenstelling tot de dikke krulbol die in het Meetjesland wordt gebruikt). De bolbaan in Latem is aangelegd in kurk (normaal is dat gestampte klei) en is een 'binnenbaan‘. De bol weegt 1,1 à 1,3 kg en is bij voorkeur gemaakt uit beuk.

Praktische Info

  • Er wordt elke eerste zondag van de maand gespeeld van 19 tot 22 uur en elke derde woensdag van 14 tot 17 uur.

  • Plaats van de activiteiten: Kwakstraat 13, Sint-Martens-Latem.

Contactgegevens

Voorzitter
Jean-Paul Demeulenaere
0477 89 05 81
jpdemeulenaere@telenet.be

Penningmeester
Philippe Van Gele
0475 53 27 02

Secretaris
Luc Gerard
092 228 059