Deskundige GECORO gezocht 

  • 18 februari 2020

De GECORO is de lokale adviesraad voor ruimtelijke ordening. De GECORO geeft advies of doet voorstellen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

Zij geeft steeds advies over ontwerpen van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en over de bezwaren naar aanleiding van een openbaar onderzoek over een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
De commissie telt 9 leden, en bestaat uit 4 deskundigen en 5 leden die de belangrijkste maatschappelijke geledingen vertegenwoordigen. De voorzitter wordt gekozen uit de deskundigen. Ieder lid heeft een plaatsvervanger, behalve de voorzitter.

Bij de keuze en de benoeming van de leden wordt de voorkeur gegeven aan personen die afkomstig zijn uit en/of vertrouwd zijn met de gemeente. De deskundigheid van de kandidaten wordt beoordeeld aan de hand van diploma’s, werkervaring en/of maatschappelijk engagement.
Stelt u graag uw deskundigheid ter beschikking van deze adviesraad? Er staat momenteel nog 1 functie voor deskundige open. 
Als plaatsvervangend deskundige kan u naar alle vergaderingen komen, bij de stemming zijn enkel de effectieve leden stemgerechtigd. 
Indien u interesse heeft, kunt u een kandidatuur per brief richten aan het college van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 9830 Sint- Martens-Latem. Kandidaturen kunnen tot en met zondag 15 maart 2020 bezorgd worden. Dit kan aangetekend of door afgifte tegen ontvangstbewijs. 

Meer weten? grondgebiedzaken@sint-martens-latem.be of 09 282 17 30
 

Gemeentehuis
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
11 april gesloten
13 april gesloten