Omgevingsvergunning

Wanneer u stedenbouwkundige handelingen verricht of een inrichting die hinderlijk is voor mens en milieu wil uitbaten dient u een omgevingsvergunning aan te vragen. Deze omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. Als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dient u één gemengde aanvraag in.

Voor stedenbouwkundige inlichtingen neemt u contact op met de dienst Ruimte op het telefoonnummer 09 282 17 40 of per mail ruimte@sint-martens-latem.be.

Voorontwerpen kunt u eveneens mailen naar ruimte@sint-martens-latem.be. Onze medewerkers zullen u een schriftelijk antwoord bezorgen. Indien de dienst het, omwille van beleidsmatige aspecten, wenselijk acht om het bestuur te betrekken dan wordt een overleg over een voorontwerp ingepland in aanwezigheid van de bevoegde schepen. 

Informatie over lopende procedures en inzage in beslissingen of vindt u op volgende pagina https://sint-martens-latem.consultatieomgeving.net/Burger.
 

Procedure

In bepaalde gevallen volstaat een melding of geldt een vrijstelling. Ga na of u vrijgesteld bent, meldingsplicht hebt of een omgevingsvergunning nodig hebt en tot welke klasse uw ingedeelde inrichting of activiteit behoort.

Dit kan via:

Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente. Hou hierbij rekening met de algemene voorschriften en regelgeving.

Via de VLAREM-indelingslijst kan u de aan te vragen of te melden rubrieken bepalen.

 

Geen vergunning nodig?

U kan meteen starten met de werken. Hou hierbij rekening met de algemene voorschriften en regelgeving.

Heeft u meldingsplicht?

Hoe u een melding kan doen kan u op het omgevingsloket terugvinden.

De werken mogen starten de dag nadat de bevoegde overheid een aktename heeft bezorgd aan de melder.

Omgevingsvergunning nodig?

De omgevingsvergunning kan u digitaal aanvragen via het omgevingsloket.

Dossiers op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg)

Alle Vlaamse en provinciale projecten moeten digitaal worden ingediend via het omgevingsloket. Het gaat hierbij over volgende projecten:

  • Vlaamse projecten;
  • Provinciale projecten en projecten over twee of meer gemeenten;
  • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1;
  • meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten.

Dossiers op lokaal niveau (gemeenten)

Alle lokale dossiers moeten worden ingediend in het digitaal loket:

  • projecten met verplichte medewerking van een architect;
  • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2;
  • verkavelingen;
  • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen.

Andere dossiertypes mogen nog analoog worden ingediend. Voor de behandeling van analoge dossiers rekent de gemeente een meerkost van 75 euro aan de aanvrager.

De formulieren voor analoge indiening vindt u hier.

 

Bedrag

Voor de behandeling van uw dossier betaalt u een dossiertaks.

Wanneer u bouwt, betaalt u eveneens een bouwtaks.

Het volledige reglement vindt u hier.

Een overzicht van de dossiertaksen bij indiening bij de deputatie, vlaamse overheid of beroepen vindt u hier.

Ruimte
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten