Belgische nationaliteit aanvragen

U kan op 3 verschillende manieren Belg worden:

 • U bent minderjarig: onder bepaalde voorwaarden kunt u als minderjarig kind
  de Belgische nationaliteit verkrijgen zonder dat u daar iets moet voor doen. De Belgische nationaliteit wordt dan automatisch toegekend.
  Meer informatie vindt u hier.
 • U bent meerderjarig: onder bepaalde voorwaarden kunt u als meerderjarige de Belgische nationaliteit aanvragen door een nationaliteitsverklaring in te dienen bij de gemeente.
  Meer informatie vindt u hier
 • In uitzonderlijke gevallen is naturalisatie mogelijk: alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kunt u via naturalisatie Belg worden. Het betreft staatlozen die minstens 2 jaar wettelijk in België verblijven of vreemdelingen die buitengewone prestaties op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel niveau kunnen bewijzen.
  Meer informatie vindt u hier

U kunt, nadat u de Belgische nationaliteit verwierf, uw buitenlandse geboorteakte laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van uw gemeente.

Procedure

Voor meer informatie over de voorwaarden van de nationaliteitskeuze en naturalisatie kan u op afspraak terecht bij de dienst burgerzaken.