Identiteitskaart aanvragen en afhalen

De elektronische identiteitskaart of eID bewijst dat u bent ingeschreven in het rijksregister. Met de eID kan u zich identificeren tegenover (overheids-)instellingen en derden. Bij elektronische toepassingen kan u de eID gebruiken om u te authenticeren en eventueel documenten elektronisch te ondertekenen (bijvoorbeeld tax-on-web). De elektronische ondertekening van documenten heeft dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening en kan u alleen als meerderjarige.

Met de elektronische identiteitskaart kan u:

  • uw dossier raadplegen via 'Mijn Dossier';
  • documenten elektronisch ondertekenen;
  • online belastingen indienen via 'tax-on-web';
  • attest met resterende uren opvragen via 'Student@work';
  • een federaal token aanvragen;
  • uw medisch dossier raadplegen (vraag meer info aan uw huisarts).

Iedere Belg vanaf 12 jaar moet een identiteitskaart hebben. Vanaf 15 jaar moet u de identiteitskaart op zak hebben. Tussen 12 en 15 jaar dient u de eID enkel bij te hebben wanneer u naar het buitenland gaat.
De eID is 10 jaar geldig. Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar is de kaart 6 jaar geldig. Voor personen vanaf 75 jaar is de kaart 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Net verhuisd? Geef uw adreswijziging door via 'online aanvragen'. Na woonstvaststelling door de politie, contacteert de dienst burgerzaken u om uw adres aan te passen op de chip van uw identiteitskaart. U hoeft geen nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

Procedure

1. Oproepingskaart

Iedere burger vanaf 12 jaar ontvangt een oproepingskaart voor de aanvraag van een identiteitskaart en, bij verval, voor de hernieuwing van de identiteitskaart.
De oproepingskaart vermeldt de voorwaarden voor de pasfoto en de uiterste datum waarop u zich moet aanmelden bij de dienst burgerzaken.

2. Hernieuwing zonder oproepingskaart

Heeft u een kids-ID die nog geldig is na de 12e verjaardag, dan kan u vrijwillig de identiteitskaart hernieuwen. Wanneer de pasfoto niet meer gelijkend is of de eID is beschadigd of verloren, kan u eveneens een nieuwe eID aanvragen.

3. Aanvraag nieuwe eID

Na ontvangst van de oproepingskaart meldt u zich persoonlijk aan op de dienst burgerzaken, na afspraak. Een medewerker maakt het elektronisch basisdocument op. De vingerafdrukken worden eveneens geregistreerd op de identiteitskaart.

4. Puk- en pincode ontvangen

Na 2 à 3 weken ontvangt u thuis per post de puk- en pincode van uw nieuwe identiteitskaart.

5. Afhalen eID

Na ontvangst van uw puk- en pincode kan u uw nieuwe eID activeren en afhalen bij de dienst burgerzaken. U heeft hiervoor maximum 3 maanden tijd. Na deze periode wordt de eID onherroepelijk vernietigd. Na het maken van een afspraak meldt u zich persoonlijk aan en zullen de vingerafdrukken vergeleken worden met de vingerafdrukken op de nieuwe eID.

Bedrag

De hernieuwing van uw identiteitskaart binnen de geldende termijn is gratis.
Bij verlies of diefstal, een vervallen kaart en bij een ambtshalve schrapping, betaalt u 31,30 euro voor de hernieuwing van uw identiteitskaart.

Nodig

Bij aanvraag

1. Uw oproepingskaart (tenzij u vroeger dient te verlengen, bijvoorbeeld bij vakantieplannen).

2. Eén recente pasfoto die voldoet aan de voorwaarde van de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken (zie documenten onderaan deze pagina). Een recente pasfoto is maximaal 6 maanden oud. Een identiteitscontrole kan gemakkelijk gebeuren aan de hand van een recente pasfoto.

3. Uw huidige identiteitskaart of de (verlopen) kids-ID indien u de eerste identiteitskaart komt aanvragen.

4. Indien u uw identiteitskaart heeft verloren, brengt u een ander document mee waarmee u uw identiteit kan bewijzen (rijbewijs, reispas).

5. Indien uw identiteitskaart gestolen werd, doet u eerst een aangifte van diefstal bij de lokale politie. Met het attest van diefstal kan u een nieuwe identiteitskaart aanvragen. 

Bij afhalen

1. Uw huidige identiteitskaart of de (verlopen) kids-ID, of indien uw identiteitskaart verloren of gestolen was, het bewijs van verlies of diefstal (bijlage 12, bijlage 6 voor minderjarigen).

2. De puk- en pincodebrief die u na 2 à 3 weken ontvangt met de post.

Burgerzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30 - 12:00
De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak.
13:30 - 16:00
De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak.
09:00 - 11:45
De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak.
Gesloten
08:30 - 12:00
De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak.