Vreemdelingenzaken

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers kunnen een verblijfsprocedure aanvragen om een elektronische vreemdelingenkaart te bekomen.

Er zijn 9 types vreemdelingenkaarten:

  • elektronische A-kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
  • elektronische B-kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
  • elektronische C-kaart: verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
  • elektronische D-kaart: verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
  • elektronische E-kaart: verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
  • elektronische E+kaart: verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
  • elektronische F-kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
  • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
  • elektronische H-kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer

Procedure

U kan een afspraak maken bij de dienst burgerzaken om uw verblijfsprocedure te starten en uw elektronische vreemdelingenkaart aan te vragen.

Voor het verlengen van uw immatriculatiekaart, activatie A-kaart, indienen documenten CGVS voor statuut vluchteling, enz. kan u als asielzoeker terecht op onze dienst op volgende dagen:
maandag tussen 10u00 en 12u00
woensdag tussen 14u00 en 16u00
vrijdag tussen 10u00 en 12u00

 

Voor de hernieuwing van uw verblijfskaart brengt u een recente pasfoto (maximaal 6 maand oud) mee die voldoet aan de I.C.A.O.-voorwaarden. Daarnaast brengt u ook uw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal mee.

Wet- en regelgeving

Burgerzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30 - 12:00
De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak.
13:30 - 16:00
De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak.
09:00 - 11:45
De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak.
Gesloten
08:30 - 12:00
De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak.