Algemene informatie noodplanning en crisisbeheer

Elke gemeente is verplicht om een algemeen nood- en interventieplan (ANIP) op te maken. Dit algemene plan dient als basis voor de verdere gedetailleerde uitwerking van de noodplanning, om in geval van een noodsituatie zo snel mogelijk te kunnen reageren. De gemeente is ook verplicht om een noodplanambtenaar aan te stellen, die belast is met de opmaak en de actualisatie van het ANIP.

Indien de gemeentelijke fase van het noodplan wordt afgekondigd, wordt er een gemeentelijk coördinatiecomité opgericht. Dit bestaat uit de burgemeester, vertegenwoordigers van brandweer, de medische discipline, politie, logistiek en communicatie, de noodplanambtenaar en vertegenwoordiger van de organisatie of bedrijf waar de noodsituatie zich voordoet.

Voor bepaalde evenementen en grotere manifestaties die een bijkomend risico inhouden wordt een Veiligheidsplan opgesteld.

Verschillende fasen in noodplanning

  • De gemeentelijke fase: bij een ongeval op de gemeente waarbij de lokale middelen, versterkt met brandweer en/of civile bescherming, volstaan voor de beheersing. De coördinatie berust bij de burgemeester.
  • De provinciale fase: bij een ongeval waarbij één of meerdere gemeenten betrokken zijn en waarbij de gemeentelijke middelen moeten worden versterkt (brandweer, civiele bescherming, federale en lokale politie, defensie). De coördinatie berust bij de provinciegouverneur.
  • De federale fase: bij een ongeval waarbij één of meerdere provincies zijn betrokken en waarbij alle middelen moeten worden ingezet. De coördinatie berust bij de minister van Binnenlandse Zaken of de minister van Volksgezondheid.

Wat te doen bij een incident?

Bel enkel in dringende gevallen. Geef aan de diensten 112, 100 en 101 alle nuttige inlichtingen. Omschrijf duidelijk wat er is gebeurd en waar (straat, huisnr., wijk gemeente).

  • Ongeval – agressie 112
  • Medische spoeddienst 100
  • Brandweer – dringend 100
  • Politie – dringend 101
  • Gasreuk - 0800 65 0 65

Op de hoogte blijven van evoluties bij een incident

Als er zich op het grondgebied van de gemeente een incident voordoet, zal het bestuur u op de hoogte houden via be-alert en de homepagina van deze website (nieuws).

 

Gemeentehuis
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
13:30 - 16:00
Enkel dienst Burgerzaken - enkel op afspraak gezien de coronamaatregelen.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
09:00 - 11:45
Enkel dienst Burgerzaken - enkel op afspraak gezien de coronamaatregelen.
Gesloten
Gesloten
Allerzielen
Warning 2 november gesloten