Elektronisch opvragen akten burgerlijke stand

  • 8 januari 2020

Vanaf nu kunnen akten van de burgerlijke stand die na 31 maart 2019 werden opgemaakt,  geraadpleegd worden via het elektronisch loket van ‘mijn dossier’: https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/ 

Om de geboorteakten, huwelijksakten of overlijdensakten te consulteren is een eID vereist, bij het inloggen heeft u ook de pincode van de kaart nodig. 

Voor akten die voor 31 maart 2019 werden opgemaakt kan u zich wenden tot de dienst burgerzaken van de eigen gemeente of de gemeente waar de geboorte, het huwelijk of het overlijden plaatsvond. 

Gemeentehuis
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Zaterdag voor Pasen
Gesloten
Zaterdag voor Pasen
11 april gesloten
13 april gesloten