Wegenis- en rioleringsproject Elsakkerweg

Het Willebroeks studiebureau S.Bilt heeft in opdracht van lokaal bestuur Sint-Martens-Latem en Farys een voorontwerp opgesteld voor de wegenis- en rioleringswerken in de Elsakkerweg.

Het ontwerp voorziet in een veilige en comfortabele nieuwe wegenis, die zal zijn opgebouwd uit drie stroken van 80 cm (2 asfaltstroken met in het midden een kasseistrook). Binnen dit project wordt tevens de aanleg voorzien van een gescheiden riolering. Dat betekent dat regenwater en afvalwater gescheiden worden afgevoerd.

De voorontwerpplannen voor deze straat kan u hieronder terugvinden, alsook informatie over het openbaar onderzoek voor de vaststelling van de voorlopige rooilijn (lopend van maandag 27 september tot en met woensdag 27 oktober). Ook het verslag en de presentatie van het bewonersoverleg van 26 mei 2021 kan u op deze pagina raadplegen. Onderaan vindt u de nieuwsberichten betreffende dit project.

 

Openbaar onderzoek voorlopig rooilijnplan Elsakkerweg

 

In het kader van de geplande wegenis- en rioleringswerkzaamheden heeft studiebureau S.Bilt een rooilijnplan opgemaakt van de Elsakkerweg. Deze voorlopig vastgelegde rooilijn legt de nieuwe toestand van de openbare weg vast, die tot op heden nog grotendeels private eigendom betreft.

De gemeenteraad heeft in de zitting van 13 september 2021 goedkeuring verleend aan de voorlopige vaststelling van de rooilijn. Dit rooilijnplan wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek, dat loopt van maandag 27 september 2021 tot en met woensdag 27 oktober 2021.

Het dossier kan gedurende deze periode geraadpleegd worden op de website of, enkel op afspraak, op de Dienst Grondzaken in het gemeentehuis, Dorp 1 te 9830 Sint-Martens-Latem. U kan digitaal een afspraak maken via de knop ‘Afspraak maken’ op www.sint-martens-latem.be of door te bellen naar 09 282 17 30.

Bezwaren of opmerkingen dienen schriftelijk (gericht aan Lokaal bestuur Sint-Martens-Latem, Dienst Grondzaken, Dorp 1 te 9830 Sint-Martens-Latem) of via e-mail (gericht aan grondzaken@sint-martens-latem.be) bezorgd te worden vóór het aflopen van de termijn van het openbaar onderzoek.

 

Documenten en ontwerpplannen

 

Documenten

Riolerings en wegeniswerken in de Elsakkerweg

Verslag digitale infovergadering

 

Ontwerpplannen

 

 

Grondzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.