Ereburgers

De gemeente Sint-Martens-Latem verleende volgende personen het ereburgerschap:

Hugo Van den Abeele

Hugo Van den Abeele, eregemeentesecretaris van Sint-Martens-Latem, kreeg als eerste het ereburgerschap. Ook Deinze en Wortegem bewezen hem deze eer.
Hij was medestichter van  het ‘Museum voor Schone Kunsten van Latem en de Leiestreek’ in Deinze en bezat verder de titel van eregrootmeester van de Gilde der Edele Flumieren en ridder in de orde van Leopold II.
Met kunstcriticus Georges Chabot nam hij in 1924 het initiatief werken van de befaamde Latemse kunstenaars in eigen gemeente te exposeren en wilde hij een museumgebouw laten optrekken in de Meersstraat aan de oevers van de Leie.

Ir. Emiel De Smet

In 2004 kende de gemeenteraad het ereburgerschap toe aan Ir. Emiel De Smet zaliger omwille van zijn bijzondere schenking kunstwerken en zijn belangeloze inzet.
Deze kunstverzameling bevat topwerken van Latemse kunstenaars en draagt bij tot de uitstraling van het kunsthistorisch belang van de gemeente.
Ir. Emiel De Smet bracht zo werken van de Latemse meesters terug thuis en er werd dan ook terecht een zaal aan hem gewijd in het vernieuwde museum Gevaert-Minne.

Urbain Van den Heede

Urbain Van den Heede zaliger ontving het ereburgerschap in 2007. De heer Van den Heede was gemeentesecretaris van Deurle van 1940 tot aan de fusie in 1976. Hij is de auteur van het boek ‘De geschiedenis van Deurle’, uitgegeven in 1992. Deze publicatie droeg in belangrijke mate bij tot de kennis over de geschiedenis en de uitstraling van het dorp.

Piet Boyens

Ook Piet Boyens werd toegevoegd aan de galerij der Latemse groten, meer bepaald in 2013. Hij droeg immers bij tot de uitstraling van de gemeente via vele publicaties en prachtige kunstboeken over de Leiedorpen en de kunstenaars en via zijn rol als curator voor de vele tentoonstellingen. Hij werd aangesteld als cultuurfunctionaris onder gewezen burgemeester Bob Van Hooland en oefende de job uit van 2001 tot 2011. Hij speelde een essentiële rol bij de totstandkoming van het gemeentelijk museum Gevaert-Minne.

Dienst Vrije Tijd - Cultuur
Vennelaan 23
9830 Sint-Martens-Latem
België
09 282 78 36
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.