Geluidsnormen voor activiteiten met muziek

Voor het gebruik van elektronisch versterkte muziek zijn er normen van toepassing. Dat is geregeld in de Vlaamse milieuregelgeving (VLAREM). Hierin zijn zowel normen opgenomen voor de muziekactiviteit zelf als ter bescherming van de omgeving.

Voorwaarden

De regelgeving is verschillend naargelang de activiteit plaatsvindt in een publiek toegankelijke inrichting of in een woning.

De bepalingen zoals opgenomen in de Gemeentelijke Administratieve Sancties blijven steeds van toepassing, ook indien u over een afwijking beschikt.

Een occasionele muziekactiviteit in een woning

Als u een feest met muziek organiseert in uw woning en/of tuin zijn er geen geluidsnormen van toepassing op de locatie zelf. Wel zijn er geluidsnormen van toepassing voor de omgeving, afhankelijk van het achtergrondgeluid. Deze zijn bepaald in artikel 6.7.4 van het VLAREM II.

Voor speciale gelegenheden (zoals een huwelijksfeest) kan u een afwijking van de Vlaamse normen aanvragen.

Een occasionele muziekactiviteit in een publiek toegankelijke inrichting

Organiseert u een evenement in een publiek toegankelijke inrichting en maakt u gebruik van elektronisch versterkte muziek? Dan is de VLAREM-wetgeving van toepassing en heeft u een goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen nodig wanneer het geluidsniveau hoger is dan 85 dB(A)LAeq,15min.

Het maximale geluidsniveau van de activiteit lager dan 85 dB(A)LAeq,15min

U hoeft hiervoor geen toelating aan te vragen. Er zijn normen van toepassing voor het geluidsniveau buiten de inrichting. Deze zijn bepaald in artikel 6.7.4 van het VLAREM II.

Het maximale geluidsniveau van de activiteit hoger dan 85 dB(A)LAeq,15min

Het college van burgemeester en schepenen kan voor bijzondere gelegenheden een afwijking van de Vlaamse normen verlenen. Dit kan per locatie maximum 12 keer per jaar en voor maximaal voor 2 keer per maand.

De voorwaarden waaraan de activiteit moet voldoen worden opgenomen in het afwijkingsbesluit. Er is steeds een meetverplichting en wanneer het geluidsniveau hoger is dan 95 dB(A)LAeq,15min dient er gratis gehoorbescherming aanwezig te zijn.

Muziekactiviteiten met een geluidsniveau in de inrichting hoger 100 dB(A)LAeq,60min zijn verboden. Een uitzonderingen voor dit geluidsniveau kan bijgevolg nooit verleend worden.

Procedure

Voor het occasioneel organiseren van een activiteit met elektronisch versterkte muziek kan u een afwijking van de Vlaamse normen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Een toelating dient ten minste één maand op voorhand aangevraagd te worden.

Het college van burgemeester en schepenen beslist of de afwijking kan worden verleend en kan hierbij beperkende maatregelen opleggen.

Grondgebiedzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30-12:00
08:30-12:00
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Kermis Latem
08:30-12:00
08:30-12:00
26 augustus gesloten