Gemeente investeert verder in goede ruimtelijke ordening

  • 30 januari 2019

Op 28 januari 2019 werd door de gemeenteraad van Sint-Martens-Latem het Beleidsplan Handhaving Ruimtelijke Ordening unaniem goedgekeurd.

Dit plan bevat een oplijsting van een negental vormen van frequent voorkomende stedenbouwkundige overtredingen waarop de gemeente in de toekomst actief zal toezien.  De rode draad doorheen dit plan is het bewaren van eigenheid van de gemeente.  Deze eigenheid wordt soms bedreigd door het illegaal rooien van bomen of het aanleggen van te veel verharding wat dan wateroverlast kan veroorzaken.  Er wordt ook ingezet op het behoud van functies die aan gebouwen worden gegeven (bijvoorbeeld appartementen die omgevormd worden tot meer lucratieve handelszaken en zo schaarste creëren op de woonmarkt of horecazaken waar kantoren vergund zijn) of op het voorkomen van onvergunde, inferieure woonvormen die de sociaal meer kwetsbare inwoners kunnen benadelen.

Een nieuw aangeworven handhavingsambtenaar zal instaan voor de uitvoering van dit plan en is ook het centraal aanspreekpunt voor allen die met onvergunde situaties geconfronteerd worden.  Hij benadrukt dat de focus steeds zal liggen op preventie en voorlichting.  In geval van overtreding zal altijd maximaal ingezet worden op regularisatie indien mogelijk of anders het vrijwillig herstel. 

De handhavingsambtenaar van Sint-Martens-Latem heeft op vraag van het Vlaams gewest het plan reeds mogen voorstellen aan andere gemeenten.

Het Beleidsplan en verdere info is te vinden op www.sint-martens-latem.be/handhaving.

 

Grondgebiedzaken
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
08:30-12:00
Gesloten
Gesloten