Gemeenten slaan de handen in elkaar voor vaccinaties

  • 13 januari 2021

De vaccinatiestrategie in België wordt versneld. Vanaf half februari zullen 120 vaccinatiecentra in Vlaanderen de deuren openen, eerst voor 65-plussers en kwetsbare mensen, nadien voor alle volwassenen. Bedoeling is om alle volwassenen tegen de zomer te vaccineren. De gemeenten staan in voor de organisatie van de centra.
Deinze, Zulte, Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem vormen samen eerstelijnszone (ELZ) Schelde & Leie. Er is reeds een intensieve samenwerking tussen deze gemeenten voor de contact tracing en sneltesten. Ze slaan nu ook de handen in elkaar voor de vaccinaties.
“Hoewel er nog veel onduidelijkheden zijn over de vaccinatieprocedures, zijn we toch begonnen met de nodige voorbereidingen en afspraken”, zegt dokter Johan Matthijs, voorzitter van ELZ Schelde & Leie. “Zo is het al duidelijk dat er een centrum komt in de Brielpoort in Deinze voor de inwoners van Deinze en Zulte en één in de sporthal van Nazareth voor de inwoners van Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem.”. Beide locaties voldoen aan alle criteria die de regering stelt en zijn vlot bereikbaar. Iedere eerstelijnszone mag maximaal 2 centra inrichten, meer locaties zijn op dit ogenblik dus niet mogelijk.
Voor beide centra wordt een coördinerend team samengesteld met medewerkers van de betrokken gemeenten. Uiteraard zullen er op het moment zelf veel medewerkers nodig zijn. Heel wat vrijwilligers boden zich reeds spontaan aan, zowel voor de vaccinaties als voor de hele logistieke operatie.  
De eerstelijnszone zelf staat in voor de overkoepelende coördinatie en medische organisatie. Momenteel organiseert de eerstelijnszone de vaccinaties van bewoners en personeel van de woonzorgcentra in de regio. Die ervaring komt goed van pas in de verdere vaccinatiestrategie.
Door de goede samenwerking zal de vaccinatiecampagne in onze regio vlot verlopen en kan ze nog versneld worden wanneer er extra vaccins beschikbaar komen. “Hoe sneller we te werk kunnen gaan, hoe sneller we de druk op onze zorginstellingen kunnen wegnemen en terug kunnen keren naar een normaal leven”, stelt dokter Matthijs. “Dat neemt niet weg dat we in heel de organisatie bijzondere aandacht hebben voor de veiligheid. Een vaccinatie blijft een medische handeling die alleen in veilige omstandigheden mag uitgevoerd worden, daar kijken we nauw op toe.”.
De burgemeesters overleggen met elkaar, met het provinciebestuur en met de Vlaamse en federale overheid. “We hebben extra aandacht voor minder mobiele en andere kwetsbare inwoners van onze gemeenten.”, klinkt het. “Iedereen moet de kans krijgen om gevaccineerd te worden, ook wie zich niet of moeilijk kan verplaatsen naar een vaccinatiecentrum. We bekijken zeker de mogelijkheden om voor die mensen vaccinaties in de buurt of aan huis te organiseren.”
Van zodra meer concrete details beschikbaar zijn zullen de gemeenten hierover communiceren.

 

Gemeentehuis
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem
België
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
13:30 - 16:00
Enkel dienst Burgerzaken - enkel op afspraak gezien de coronamaatregelen.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
09:00 - 11:45
Enkel dienst Burgerzaken - enkel op afspraak gezien de coronamaatregelen.
Gesloten
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.
08:30 - 12:00
Gezien de coronamaatregelen werken wij enkel op afspraak.